הערכת איכות

ביולוגיה ומדעי החיים

החלטת מל"ג

המלצות הועדה

ועדת הערכה ראשונה

כללי

תגובת המרכז האוניברסיטאי אריאל, תגובת המוסד- הערכה

תגובת אוניברסיטת בר-אילן, תגובת המוסד- הערכה

תגובת האוניברסיטה הפתוחה, תגובת המוסד- הערכה

דוח ועדה כללי - אנגלית, דוח הוועדה

החלטת מל"ג 26.07.11, החלטת מל"ג

תגובת אוניברסיטת תל אביב, תגובת המוסד- הערכה

אוניברסיטת אריאל בשומרון

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

המרכז האוניברסיטאי אריאל - דוח הוועדה, דוח הוועדה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

אוניברסיטת בן גוריון - דוח הוועדה, דוח הוועדה

אוניברסיטת בר-אילן

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

אוניברסיטת בר-אילן - דוח הוועדה, דוח הוועדה

אוניברסיטת תל אביב

אוניברסיטת תל אביב - דוח הוועדה, דוח הוועדה

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית - דוח הוועדה, דוח הוועדה

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

האוניברסיטה הפתוחה

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

האוניברסיטה הפתוחה - דוח הוועדה, דוח הוועדה

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

הטכניון - דוח הוועדה, דוח הוועדה

מכון ויצמן למדע

החלטת המל"ג מיום 10.12.2013 - מכון וייצמן, החלטת מל"ג

מכון וייצמן - דו"ח הוועדה, דוח הוועדה

תגובת מכון ויצמן , תגובת המוסד- הערכה