שיתופי פעולה מחקריים בינלאומיים

קידום קשרי המחקר הבינלאומיים של ישראל הינו אחד היעדים המרכזיים בהפיכת מערכת ההשכלה הגבוהה של ישראל לאיכותית ותחרותית ברמה בינלאומית. כיום קיימים שיתופי פעולה משמעותיים דרך הסכמים בילטראלים ומולטילטראלים בין מוסדות וארגונים שכוללים קרנות מחקר משותפות, פרויקטים, חילופי חוקרים וסגל ועוד.

המל"ג פועלת לטובת המשך קיומם של הסכמים אלו והרחבתם, ולטובת יצירת שותפויות חדשות נוספות. שיתופי הפעולה המרכזיים של ישראל כיום:


תכניות המסגרת למחקר ופיתוח של האיחוד האירופי הן התכניות הגדולות ביותר בעולם לשיתוף פעולה מדעי ותעשייתי, ומהוות גורם מימון מרכזי. התכנית הנוכחית היא Horizon2020, המעניקה מימון ליצירת קונסורציום שותפים, לפעילות מחקר ופיתוח של התעשייה, האקדמיה, מכוני מחקר, ארגונים ציבוריים ופרטיים. השתתפות מדינת ישראל בתכנית מנוהלת ע”י ISERD.


אתר ISERD , אתר Horizon2020הקרן הוקמה בשנת 1972 מכח הסכם בין ארה"ב וישראל במטרה לקדם שיתוף פעולה מדעי בין המדינות באמצעות תמיכה במחקרים משותפים של חוקרים ישראליים ואמריקאים במגוון תחומים. הקרן מפעילה מספר מסלולים של מענקי מחקר ומספר תכניות של פרסים אקדמיים.


ב-2013 החלה לפעול במסגרת הקרן תכנית לשיתוף פעולה עם ה-NSF האמריקאית. התכנית מקבלת מימון מות"ת ומה-NSF לטובת חוקרים ישראלים ואמריקאים הלוקחים בה חלק.


אתר BSFקרן GIF הוקמה בשנת 1986 במסגרת הסכם בין ישראל לגרמניה, במטרה לממן מענקי מחקר משותפים, לקבוצות מחקר מהאוניברסיטאות, בתי החולים ומוסדות ההשכלה הגבוהה משתי המדינות. הקרן מעורבת במחקר ממגוון תחומים: מדעי החיים והרפואה, מדעים מדויקים, חקלאות, איכות הסביבה, מדעי החברה ומדעי הרוח.


אתר GIFקרן משותפת לקידום ומימון מחקרים מדעיים משותפים, אשר מנוהלת וממומנת במשותף ע”י הקרן הלאומית הסינית למדעי הטבע (NSFC) והקרן הלאומית למדע (ISF). הקרן החלה לפעול בשנת , 2014 ובמסגרתה ממומנים מענקי מחקר וסדנאות מחקר משותפים בין שתי המדינות.


למידע נוסף באתר ISFקרן משותפת לקידום ומימון מחקרים מדעיים משותפים, אשר מנוהלת וממומנת במשותף ע”י המועצה למענקים אוניברסיטאיים (UGC –מטעם ממשלת הודו) והקרן הלאומית למדע (ISF). הקרן החלה לפעול בשנה”ל 2015, ובמסגרה ממומנים מענקי מחקר וסדנאות מחקר משותפים בין שתי המדינות.


למידע נוסף באתר ISFקרן מושתפת לקידום ומימון מחקרים מדעיים משותפים, אשר מנוהלת וממומנת במשותף ע”י הקרן הלאומית למחקר בסינגפור (NRF) והקרן הלאומית למדע (ISF). הקרן החלה לפעול בשנת 2017, ובמסגרתה ממומנים מענקי מחקר משותפים בין שתי המדינות בתחומי מדעי הטבע וההנדסה.


למידע נוסף באתר ISF