01/06/2014

תגובת המל"ג בנושא מכון לנדר – צו להקפאת הליכים שמשמעותה הפסקת פעילות המוסד

 

בעקבות בקשת הנהלת מכון לנדר מבית המשפט לקבל צו להקפאת הליכים שמשמעותה הפסקת פעילות המוסד, ובהמשך לדיונים שהתקיימו בימים האחרונים בבימ"ש בנושא, להלן תגובת המל"ג:

 

מכון לנדר הינו מוסד מוכר להשכלה גבוהה שאינו מתוקצב על ידי המדינה.

 

ככזה, האחריות והחובה להבטחת איתנותו הפיננסית הינה של הנהלת המוסד ובפרט למציאת פתרון לסטודנטים במקרה של הפסקת פעילותו.

 

יחד עם זאת, המועצה רואה חשיבות רבה לסייע במציאת פתרון אקדמי הולם עבור הסטודנטים ועל כן פועלת באופן אינטנסיבי, בהשתתפות ראשי התאחדות הסטודנטים, נציגי הסטודנטים במכון לנדר ומוסדות להשכלה גבוהה רלוונטיים, למציאת פתרון לסיום לימודיהם של הסטודנטים במוסד, במטרה למזער את הפגיעה ככל הניתן בציבור הסטודנטים תוך מציאת מוסדות חלופיים בו יוכלו לסיים את לימודיהם.