04/10/2017

בשל חופשה מרוכזת יהיו משרדי המועצה להשכלה גבוהה סגורים מיום 4.10.2017 ועד ליום 15.10.2017

הננו להודיעכם כי בשל חופשה מרוכזת יהיו משרדי המועצה להשכלה גבוהה סגורים 

החל מיום רביעי, יד’ בתשרי תשע”ח (04.10.2017)

ועד ליום ראשון, כה’ בתשרי תשע"ח (15.10.2017 )