21/10/2017

בשנה הקרובה צפוי גידול של מאות סטודנטיות במסלולי הלימוד במקצועות ההיי-טק

הגדלת שיעור הנשים תעשה בין היתר, על ידי מתן תמריצים כספיים לסטודנטיות, מלגות ומענקים, פעילות לעידוד נשים בהיי-טק בחט"ב ובתיכונים, סדנאות חשיפה למקצועות היי-טק, וכן במתן מעטפת תמיכה הכוללת שיעורי תגבור וליווי אישי.

 

שר החינוך ויו"ר המל"ג נפתלי בנט: "המחסור במהנדסים ובוגרי מדעי המחשב בישראל היא בעיה כרונית ואסטרטגית, ואנו נחושים לפתור אותה על ידי הגדלת מספר הסטודנטים בכלל ומספר הנשים בפרט. בזכות התכנית הלאומית במתמטיקה יש הרבה יותר בנות שמסיימות 5 יח"ל מתמטיקה ואנחנו נפעל לכך שאותן תלמידות ישתלבו גם במסלולי ההיי-טק המובילים באקדמיה. זה חיוני למדינה, לעולם ההייטק ולעתיד לסטודנטים.

 

יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ: "כפי שעולם האקדמיה הצליח להגיע לשוויון מגדרי בתחומים מובילים כמו רפואה ומשפטים, כך אנו נחושים להצליח גם בתחומי ההיי-טק. הגדלת שיעור הנשים במסלולים אלו תאפשר להרחיב בצורה ניכרת את מעגל העוסקים בתחום, ויותר נשים תכלנה להגשים את עצמן ולהוביל בשנים הקרובות את המשק הישראלי להישגים ופסגות חדשות"

 

במל"ג וות"ת פועלים כדי להגדיל את שיעור הנשים הלומדות את מקצועות ההיי-טק בכלל, ומדעי המחשב בפרט. על פי נתוני המל"ג בשנים האחרונות כ-30 אלף סטודנטים לומדים לתואר ראשון בתחומי ההיי-טק, אך רק כ- 21% מתוכם הן נשים.

במל"ג וות"ת הציבו יעד לשנים הקרובות לגידול כללי של לפחות 40% במספר הלומדים (סטודנטים וסטודנטיות) במקצועות ההיי-טק. במסגרת זו, צפוי גידול של מאות נשים בשנה במסלולי הלימוד של מקצועות ההיי-טק השונים, בדגש על מדעי המחשב.

 

הדיונים נשענו על עבודה שעשו המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה בנושא נשים בהיי-טק. על פי המסתמן, הגדלת שיעור הנשים תעשה בין היתר על ידי מתן תמריצים כספיים לסטודנטיות, מלגות ומענקים, פעילות לעידוד נשים בהיי-טק בחט"ב ובתיכונים, סדנאות חשיפה למקצועות היי-טק, וכן במתן מעטפת תמיכה הכוללת שיעורי תגבור וליווי אישי. ועדת ההיגוי למקצועות ההיי-טק בראשות פרופ' יפה זילברשץ אמורה להגיש את המלצותיה לות"ת בתקופה הקרובה, ביניהן תתייחס לתמריצים והפעולות להגדלת שיעור הנשים לתואר ראשון במקצועות אלה.

 

עוד יצוין כי כבר לקראת שנת הלימודים הקרובה מל"ג/ות"ת העניקו לאוניברסיטאות מגוון תמריצים כספיים, בסך מעל 100 מיליון שקלים בעיקר לצורך הרחבת התשתיות האקדמיות והפיזיות לטובת קליטה של יותר סטודנטים למקצועות המבוקשים בהיי-טק.

כך למשל בקול הקורא האחרון לאוניברסיטאות אישרה ות"ת עדכון השתתפותה במענקים לקליטת סגל אקדמי בכיר בתחומי ההייטק, זאת בנוסף לתמריצים פר סטודנט ולעדכון תעריפי ההוראה (פר סטודנט) שבוצעו במקצועות היי-טק ואשר נועדו לתמרץ את המוסדות האקדמיים לקלוט יותר סטודנטים למקצועות המבוקשים בהיי-טק על חשבון תחומים שבהם השוק מוצף כמו מנהל עסקים ומשפטים.

ות"ת אישרה עדכון רב שנתי של תעריפי ההוראה (פר סטודנט) כך שבמקצועות היי-טק הסבסוד של ות"ת לאוניברסיטאות, יגדל מ- 38 אלף שקלים ל- 45 אלף שקלים ואילו במשפטים ומנהל עסקים הסבסוד יפחת מ- 18 אלף שקלים ל- 15 אלף שקלים בלבד.