18/08/2014

גובה שכר הלימוד במוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה לשנת הלימודים תשע"ה

 

להלן מכתבם של פרופ' מנואל טרכטנברג, יו"ר ות"ת ומר גדי פרנק, מ"מ מנכ"ל מל"ג/ות"ת, בנושא גובה שכר הלימוד במוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה לשנת הלימודים תשע"ה.

 

לקריאה לחץ כאן