06/07/2016

גובש הסכם שכר חדש לסגל הבכיר באוניברסיטאות במסגרת ההסכם שתוקפו לשש שנים יובטחו מנגנוני השכר לעידוד מצוינות אקדמית במחקר ובהוראה ובדגש על קידום חוקרים צעירים

יו"ר ות"ת פרופ' יפה זילברשץ: "אני שמחה על השגת ההסכם עם הסגל הבכיר שהוא המשאב החשוב ביותר של המערכת האקדמית בישראל, הסכם שמבטיח את תמרוץ המצוינות האקדמית במחקר ובהוראה. בהסכם נקבע לראשונה באופן ברור הזיקה בין העשייה המחקרית לשכר חברי הסגל, ההסכם לשש שנים מעניק ביטחון ויכולת לרכז מאמצים בקידום המוסדות והמחקר וההוראה בהם."

 

הממונה על השכר (בפועל), יוסי כהן: "אני שמח שהמאמצים הקדחתניים שהושקעו משני הצדדים נשאו פרי בדמות הסיכום שהושג עם הסגל האקדמי הבכיר. ההסכם יביא בשורה של ממש למערכת ההשכלה הגבוהה באמצעות המנגנונים לחיזוק המצוינות האקדמית ובשימת לב לחוקרים צעירים בתחילת דרכם. ההסכם בן 6 השנים יתרום ליציבות המערכת וליכולתה לתכנן  ולהשקיע לטווח ארוך."

 

יו"ר ועד ראשי האוניברסיטאות ונשיא הטכניון, פרופ' פרץ לביא: "אני מברך על סיום המשא ומתן עם הסגל הבכיר, ומבקש להודות לנציגי ור"ה ולכל הצדדים שסייעו להשגת הסכם זה המיטיב עם המערכת כולה. לאורך המו"מ, פעל ועד ראשי האוניברסיטאות מול הגורמים הרלוונטיים השונים למען הסגל הבכיר ועל מנת למנוע נזק מיותר לציבור הסטודנטים שהחל כעת את תקופת הבחינות".

 

נציגי אגף השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, נציגי הוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) ונציגי ועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה) הגיעו היום (ד') להסכם עקרונות עם נציגות הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות.  זאת בהמשך למשא ומתן שהתקיים בשבועות האחרונים בין הצדדים לקראת גיבוש הסכם קיבוצי חדש.

 

ההסכם החדש ייחתם לתקופה של 6 שנים, קרי עד לעיצומה של שנת תש"פ (דצמבר 2019), מועד תום תכנית החומש הבאה המתגבשת בימים אלה למערכת ההשכלה הגבוהה.

ההסכם יכלול :

  1. תוספות שכר שקליות המוטות כלפי הסגל הצעיר בתחילת דרכו האקדמית, יסייעו בגיוס ובקליטת אנשי סגל (תשעים אחוז תהיה תוספת שקלית ועשרה אחוז תוספת אחוזית).
  2. ישונה מנגנון לעדכון הקצבאות של גמלאי הסגל האקדמי, בדומה ליתר הגמלאים בפנסיה תקציבית במגזר הציבורי.
  3. הסדרת תנאי מימוש קרן קשרי מדע על ידי גמלאים באופן שיסייע להגדלת התקציבים המופנים לסגל הצעיר.
  4. הסדרת תנאי הפנסיה התקציבית באוניברסיטאות וביטול החריגות.

 

במסגרת הסכם העקרונות נקבע כי לצד תוספות שכר שישולמו לחברי הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות יובטח חיזוק המנגנונים לעידוד מצוינות אקדמית בהוראה ובמחקר:

  • התשלום למענק אקדמי יותנה בפעילות מחקרית.
  • אפשרות לקבלת מענק בגין הצטיינות בהוראה והכנת קורסים מקוונים ובגין קידום קשרי האקדמיה עם המגזר הציבורי והתעשייה. במסגרת זו תינתן אפשרות לחברי סגל לזכות בתגמול עבור עבודות מחקר יישומי ותרומה למשק ולחברה.
  • עידוד המצוינות המחקרית על ידי עדכון התגמול לחברי סגל בגין זכיה במענקי מחקר משמעותיים.