21/11/2012

גטו אסקנאו – בית הספר הגבוה לטכנולוגיה, מכון לב

גטו זכה בפרס בגין התנדבותו כתומך תרבותי בגישורים ביו עובדי קבלן למעסיקים בסנגור הקהילתי ובמרכז ליישוב סכסוכים בהסכמה, מוזאיקה.

אסקנאו אחראי למתן מענה באמהרית במוקד הפניות בסנגור הקהילתי. הוא משתתף בפועל בכל הליכי גישורי עבודה במהלכם הוא תומך תרבותית במגשרים ובמגושרים כאחד. פעילותו כוללת היקף מגוון ורחב של מחויבויות.