הערכת איכות

גיאוגרפיה ולימודי הסביבה

החלטת מל"ג

המלצות הועדה

ועדת הערכה ראשונה

כללי

החלטת מל"ג מישיבתה ביום 23.07.13 - גיאוגרפיה ולימודי הסביבה, החלטת מל"ג

הדוח הכללי - גיאוגרפיה ולימודי הסביבה, דוח הוועדה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

אוניברסיטת בן גוריון – דוח הועדה (גיאוגרפיה ולימודי הסביבה), דוח הוועדה

אוניברסיטת בן גוריון – תגובת המוסד (גיאוגרפיה ולימודי הסביבה), תגובת המוסד- הערכה

אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר אילן – דוח הועדה (גיאוגרפיה ולימודי הסביבה), דוח הוועדה

אוניברסיטת בר אילן – תגובת המוסד (גיאוגרפיה ולימודי הסביבה), תגובת המוסד- הערכה

אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה – דוח הועדה (גיאוגרפיה ולימודי הסביבה), דוח הוועדה

אוניברסיטת חיפה – תגובת המוסד (גיאוגרפיה ולימודי הסביבה), תגובת המוסד- הערכה

אוניברסיטת תל אביב

אוניברסיטת תל אביב – דוח הועדה (גיאוגרפיה ולימודי הסביבה), דוח הוועדה

אוניברסיטת תל אביב – תגובת המוסד (גיאוגרפיה ולימודי הסביבה), תגובת המוסד- הערכה

האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית – תגובת המוסד (גיאוגרפיה ולימודי הסביבה), תגובת המוסד- הערכה

האוניברסיטה העברית – דוח הועדה (גיאוגרפיה ולימודי הסביבה), דוח הוועדה