08/07/2018

גידול משמעותי בתקציב תכנית המחקר ישראל – ארה"ב

  • BSF – NSF תכנית יוקרתית המשותפת לישראל וארה"ב בשורה של תחומי מחקר, בהם: הנדסה ומדעי המחשב. בעקבות הגידול בתקציב מדי שנה יופעלו עשרות תכניות מחקר משותפות לעומת תכנית בודדות בשנים קודמות.
  • בעשור האחרון תומרצו שיתופי הפעולה המחקריים בעיקר באירופה ואסיה, אך כיוון שהמדע האמריקאי נחשב למוביל בעולם, ות"ת מקדמת הרחבה משמעותית של שיתופי הפעולה בין חוקרים ישראלים לחוקרים אמריקאים.

 

יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ: הרחבת התכנית BSF-NSF מהווה הישג למערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. ארה"ב היא מעצמת המחקר העולמית, והנכונות האמריקאית, באמצעות ה- NSF, להרחיב בצורה משמעותית את היקפי התמיכה ושיתופי הפעולה עם חוקרים ומוסדות ישראליים מעידה על עוצמתו ואיכותו של המחקר בישראל. ות"ת הציבה את קידום הבינלאומיות כיעד מרכזי בתכנית הרב שנתית ואנו מקצים מאות מיליוני שקלים בשנה לטובת חיזוק קשרי המדע עם ארה"ב, אירופה ומדינות אסיה.

 

התכנית הרב שנתית של ות"ת לחיזוק תשתיות המחקר כוללת, בין היתר, גידול של כ- 60% (בתוך 5 שנים) בתקציב התכנית. בשנת 2017 התכנית תוקצבה בסך 24.5 מיליון שקלים בשנה ובשנת 2022 ות"ת תתקצב את התכנית בסך 38.3 מיליון ₪ בשנה. בסך הכל הגידול המצטבר בתקציב התכנית צפוי לעמוד על מאות מיליוני שקלים שכן קרן המחקר הלאומית האמריקאית (ה- NSF) צפויה להקצות למחקרי המדענים האמריקנים המשתתפים בתכנית סכומים גדולים אף יותר.

יודגש כי הגידול החד בתקציב התכנית יאפשר להפעיל עשרות תכניות מחקר בשנה, במגוון תחומים, לעומת תכניות מחקר בודדות שהופעלו עד כה, בשנה.

 

תכנית ה- BSF-NSF החלה לפעול בשנת 2013 במטרה לעודד שיתופי פעולה מחקריים בין חוקרים ישראלים לחוקרים אמריקאים. במסגרת התכנית חוקרים משתי המדינות מגישים יחד את הצעת המחקר ל- NSF, הבודקת את הצעת המחקר ומאשרת את שיתוף הפעולה בין החוקרים משתי המדינות.

מדובר בתכנית יוקרתית המחלקת מענקים לשורה של תחומי מחקר, בהם: מדעים מדויקים, הנדסה ומדעי המחשב (מקצועות ה-STEM), מדעי הטבע והחיים, מדעי כדור הארץ והסביבה, כלכלה ופסיכולוגיה ועוד. עבור החוקרים הישראלים מדובר בתכנית חשובה ביותר המרחיבה בצורה משמעותית את אפשרויות המחקר שלהם עם המדע האמריקאי, הנחשב למוביל בעולם. כמו כן התכנית תורמת להעלאת המוניטין של המדע בישראל וחיזוק הבינלאומיות במערכת ההשכלה הגבוהה.

עם זאת, בשנים הראשונות תקציב התכנית היה יחסית מצומצם והוא כלל מענקי מחקר לתכניות בודדות בלבד. בות"ת מדגישים כי הגידול המשמעותי שאושר בתקציב יאפשר להרחיב מאוד את שיתוף הפעולה ולהפעיל עשרות תכניות מחקר בשנה, במגוון תחומים.

יצוין שבעשור האחרון תומרצו שיתופי הפעולה המחקריים בעיקר באירופה (במסגרת התכנית Horizon 2020) ובקרנות המחקר ישראל ואסיה, אך כיוון שהמדע האמריקאי נחשב למוביל בעולם, ות"ת הובילה באחרונה שורה של מיזמים שנועדו להגדיל בצורה משמעותית את היקף התמיכה בשיתופי הפעולה של חוקרים ומוסדות ישראלים עם חוקרים ומוסדות אמריקאים.

 

בטבלה תקצוב ות"ת במיליוני שקלים (ה- NSF צפויה להקצות מצדה סכומים דומים ואף גבוהים יותר, כך שבסך הכל מדובר צפוי גידול של מאות מיליוני שקלים))

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 תוספת מצטברת
BSF-NSF 5.7 24.5 33.7 35.5 36.4 37.5 38.3 171.7

 

מהנתונים עולה כי בשנת 2022 התכנית תתוקצב על ידי ות"ת בסך כ- 40 מלש"ח בשנה לעומת 6 מיליון שקלים בלבד בשנת 2016. בשנה הנוכחית, תשע"ח, התקציב השנתי זינק לכ- 33 מלש"ח ובשנה הבאה הוא צפוי לעבור את רף ה- 35 מלש"ח. בסך הכל אישרה ות"ת גידול מצטבר בתקציב התכנית של 171.7 מיליון ₪ במסגרת התכנית הרב שנתית הנוכחית.

 

עוד יצויין כי בפגישה שהתקיימה באחרונה בין יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ למנהלת ה- NSF, פרופ' פרנס קורדובה, דובר בין היתר, על המשך הרחבת התכנית BSF-NSF ועל האיכות והמצוינות המדעיים הבאים לידי ביטוי בתכנית זו.

 

מיזמים נוספים שנועדו להגדיל בצורה משמעותית את היקף התמיכה בשיתופי הפעולה של חוקרים ומוסדות ישראלים עם חוקרים ומוסדות אמריקאים:

 

1. ות"ת אישרה באחרונה הגדלת המלגות לפוסט-דוקטורנטים ישראלים המשתלמים בישראל, בדגש על בתר דוקטורנטים מצטיינים מאוניברסיטאות מובילות בארה"ב וקנדה. התכנית, בשיתוף מכון צוקרמן, תאפשר בשנים הקרובות קליטה של עשרות בתר-דוקטורנטים מצטיינים במקצועות ה- STEM (מדעים וטכנולוגיה) בכל אוניברסיטאות המחקר בישראל. גובה המלגה לכל פוסט דוקטורט הוא 100 אלף דולרים לשנתיים. המלגה תיועד בין השאר למימון דמי קיום, מגורים, מסגרות חינוך לילדים, טיסות ועוד. במידת הצורך ניתן יהיה להרחיב את המלגה לשנתיים נוספות. סך התקציב יעמוד על כ- 11 מיליון דולרים על פני 4 שנים (חלוקה שווה בין ות"ת ומכון צוקרמן).

2. ות״ת החליטה על הגדלת התמיכה במלגות פוסט-דוקטורט הניתנות למדענים ישראליים ואמריקניים במסגרת קרן החינוך ארה״ב-ישראל  מ-20 אלף דולר בשנה ל-35 אלף דולר בשנה לפוסט-דוקטורנטים מארה"ב המשתלמים בישראל, ומ-37.5 אלף דולר ל-47.5 אלף דולר לפוסט דוקטורנטים ישראלים המשתלמים בארה"ב.  הגדלת המלגות תחול משנת תשע"ט ואילך.