דו"חות הערכה בנושא היסטוריה

החלטת מל"ג

אוניברסיטת בן גוריון החלטת מל"ג 20.11.07

אוניברסיטת בר-אילן החלטת מל"ג 10.1.12

אוניברסיטת חיפה החלטת מל"ג 20.11.07

אוניברסיטת תל אביב החלטת מל"ג 20.11.07

האוניברסיטה העברית החלטת מל"ג 20.11.07

האוניברסיטה הפתוחה החלטת מל"ג 20.11.07

דוחות הערכה ותגובת המוסדות

אוניברסיטת בן גוריון – דוח הוועדה (עם ישראל)אוניברסיטת בן גוריון – דוח הוועדה (היסטוריה כללית),תגובת המוסד

אוניברסיטת בר-אילן – דוח הוועדה (היסטוריה כללית)אווניברסיטת בר-אילן – דוח הוועדה (עם ישראל), חוות דעת 1, חוות דעת 2, תגובת המוסד

אוניברסיטת חיפה – דוח הוועדה (עם ישראל)אוניברסיטת חיפה – דוח הוועדה (היסטוריה כללית), חוות דעת, תגובת המוסד

אוניברסיטת תל אביב – דוח הוועדה (עם ישראל), אוניברסיטת תל אביב – דוח הוועדה (היסטוריה כללית), חוות דעת, תגובת המוסד

האוניברסיטה העברית – דוח הוועדה (עם ישראל), האוניברסיטה העברית – דוח הוועדה (היסטוריה כללית), חוות דעתתגובת המוסד

האוניברסיטה הפתוחה – דוח הוועדה (היסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות), חוות דעתתגובת המוסד