דו”חות הערכה בנושא הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

החלטת מל”ג

מכללת יהודה ושומרון – החלטת מל”ג 10.6.08

אוניברסיטת בן גוריון – החלטת מל”ג 10.6.08

אוניברסיטת בר-אילן – החלטת מל”ג 10.6.08

אוניברסיטת תל אביב – החלטת מל”ג 10.6.08

מכללת אפקה – החלטת מל”ג 10.6.08

הטכניון – החלטת מל”ג 10.6.08

המכללה להנדסה אורט בראודה – החלטת מל”ג 10.6.08

המכללה להנדסה סמי שמעון – החלטת מל”ג 10.6.08

בית ספר לטכנולוגיה ירושלים – החלטת מל”ג 10.6.08

המרכז האקדמי רופין – החלטת מל”ג 10.6.08

מכון טכנולוגי חולון – החלטת מל”ג 10.6.08

המכללה להנדסה ירושלים – החלטת מל”ג 10.6.08,

מכללת שנקר – החלטת מל”ג 10.6.08

דוחות הערכה ותגובת המוסדות

מכללת יהודה ושומרון – דוח הוועדה, תגובת המוסד, תגובת המוסד

אוניברסיטת בן גוריון – דוח הוועדהתגובת המוסד, תגובת המוסד

אוניברסיטת בר-אילן – דוח הוועדה, תגובת המוסד, תגובת המוסד

אוניברסיטת תל אביב – דוח הוועדהתגובת המוסד, תגובת המוסד

מכללת אפקה – דוח הוועדה, תגובת המוסד, תגובת המוסד

הטכניון – דוח הוועדה, תגובה המוסד, תגובת המוסד

המכללה להנדסה אורט בראודה – דוח הוועדה, תגובת המוסד, תגובת המוסד

המכללה להנדסה סמי שמעון – דוח הוועדה, תגובת המוסד, תגובת המוסד

בית הספר לטכנולוגיה ירושלים – דוח הוועדה, תגובת המוסד, תגובת המוסד

המרכז האקדמי רופין – דוח הוועדה, תגובת המוסד

מכון טכנולוגי חולון – דוח הוועדה, תגובת המוסד, תגובת המוסד

המכללה להנדסה ירושלים – דוח הוועדה, תגובת המוסד, תגובת המוסד

מכללת שנקר – דוח הוועדהתגובת המוסד, תגובת המוסד