דו"חות הערכה בנושא חינוך והוראת המדעים

החלטות מל"ג

החלטת מלג – אוניברסיטת בן גוריון

החלטת מלג – אוניברסיטת בר אילן

החלטת מלג – אוניברסיטת חיפה

החלטת מלג – אוניברסיטת תל אביב

החלטת מל"ג – האוניברסיטה העברית

החלטת מלג – האוניברסיטה הפתוחה

החלטת מלג – הטכניון

החלטת מל"ג – מכון ויצמן

דו"חות הערכה ותגובת המוסדות

דוח הוועדה – אוניברסיטת בן גוריון, תקציר מנהלים והמלצות – תרגום לעברית, תגובת אוניברסיטת בן גוריון 21.12.2014, תגובת אוניברסיטת בן גוריון 01.01.2015

דוח הוועדה- אוניברסיטת בר אילןתקציר מנהלים והמלצות – תרגום לעברית, תגובת אוניברסיטת בר אילן

דוח הוועדה – אוניברסיטת חיפה, תקציר מנהלים והמלצות – תרגום לעברית, תגובת אוניברסיטת חיפה

דוח הוועדה – אוניברסיטת תל אביבתקציר מנהלים והמלצות – תרגום לעברית, תגובת אוניברסיטת תל אביב

דוח הוועדה – האוניברסיטה העברית, תקציר מנהלים והמלצות – תרגום לעברית, תגובת האוניברסיטה העברית, תגובת האוניברסיטה העברית – 04.01.2015

דוח הוועדה – האוניברסיטה הפתוחהתקציר מנהלים והמלצות – תרגום לעברית, תגובת האוניברסיטה הפתוחה 24.11.2014תגובת האוניברסיטה הפתוחה 27.11.2014

דוח הוועדה – הטכניון, תקציר מנהלים והמלצות – תרגום לעבריתתגובת הטכניון 04.06.2015תגובת הטכניון

דוח הוועדה – מכון ויצמןתקציר מנהלים והמלצות – תרגום לעבריתתגובת מכון וייצמן