דו"חות הערכה בנושא לשון עברית

החלטות מל"ג

אוניברסיטת בן גוריון – החלטת מל"ג

אוניברסיטת בר אילן – החלטת מל"ג

אוניברסיטת חיפה – החלטת מל"ג

אוניברסיטת תל אביב – החלטת מל"ג

האוניברסיטה העברית – החלטת מל"ג

דו"חות הערכה ותגובת המוסדות

אוניברסיטת בן גוריון – נספחים לדוח הועדה (לשון עברית), אוניברסיטת בן גוריון – דוח הועדה (לשון עברית), תגובת אוניברסיטת בן גוריון (לשון עברית), אוניברסיטת בן גוריון – חוות דעת

אוניברסיטת בר אילן – דוח הועדה (לשון עברית)אוניברסיטת בר אילן – נספחים לדוח הועדה (לשון עברית), תגובת אוניברסיטת בר אילן (לשון עברית), אוניברסיטת בר אילן – חוות דעת

אוניברסיטת חיפה – נספחים לדוח הועדה (לשון עברית), אוניברסיטת חיפה – חוות דעת, אוניברסיטת חיפה – דוח הועדה (לשון עברית), תגובת אוניברסיטת חיפה (לשון עברית)

אוניברסיטת תל אביב – דוח הועדה (לשון עברית)אוניברסיטת תל אביב – נספחים לדוח הועדה (לשון עברית)תגובת אוניברסיטת תל אביב (לשון עברית)אוניברסיטת תל אביב – חוות דעת

האוניברסיטה העברית – דוח הועדה (לשון עברית)האוניברסיטה העברית – נספחים לדוח הועדה (לשון עברית), תגובת האוניברסיטה העברית (לשון עברית), האוניברסיטה העברית – חוות דעת