דו”חות הערכה בנושא מדעי המחשב

החלטות מל”ג

אוניברסיטת בן גוריון – החלטת מל”ג 6.2.07

אוניברסיטת בר אילן – החלטת מל”ג 6.2.07

אוניברסיטת חיפה – החלטת מל”ג 6.2.07

אוניברסיטת תל אביב החלטת מל”ג 6.2.07

האוניברסיטה העברית – החלטת מל”ג 6.2.07

האוניברסיטה הפתוחה – החלטה מל”ג 11.4.07החלטת מל”ג 19.6.07

הטכניון- החלטת מל”ג 6.2.07

המכללה האקדמית הדסה – החלטת מל”ג 6.2.07

החלטת מלג – המכללה האקדמית נתניה, החלטת מל”ג 6.2.07

המכללה תל אביב יפו – החלטת מל”ג 6.2.07

המכללה תל חי – החלטת מל”ג 6.2.07החלטת מל”ג 10.11.10החלטת מל”ג 13.11.08

המכללה למינהל – החלטת מל”ג 6.2.07

בית הספר לטכנולוגיה – החלטת מל”ג 6.2.07

הבינתחומי בהרצליה – החלטת מל”ג 6.2.07

מכון ויצמן – החלטת מל”ג 6.2.07

מכון טכנולוגי חולון – החלטת מל”ג 6.2.07

דו”חות הערכה ותגובת המוסדות

אוניברסיטת בן גוריון – דוח הוועדה (פרקים 5 ו-6)

אוניברסיטת בר אילן – דוח הוועדה (פרקים 5 ו-6)

אוניברסיטת חיפה – דוח הוועדה (פרקים 5 ו-6)

אוניברסיטת תל אביב – דוח הוועדה (פרקים 5 ו-6)

האוניברסיטה העברית – דוח הוועדה (פרקים 5 ו-6)

האוניברסיטה הפתוחה – דוח הוועדה

הטכניון – דוח הוועדה (פרקים 5 ו-6)

המכללה האקדמית הדסה – דוח הוועדה (פרקים 5 ו-6)

המכללה נתניה – דוח הוועדה (פרקים 5 ו-6)

המכללה תל אביב יפו – דוח הוועדה (פרקים 5 ו-6)

המכללה תל חי – דוח הוועדה (פרקים 5 ו-6)חוות דעת 1חוות דעת 2חוות דעת 3

המכללה למינהל – דוח הוועדה (פרקים 5 ו-6)

בית הספר לטכנולוגיה – דוח הוועדה (פרקים 5 ו-6)

הבינתחומי בהרצליה – דוח הוועדה (פרקים 5 ו-6)

מכון ויצמן – דוח הוועדה (פרקים 5 ו-6)

מכון טכנולוגי חולון – דוח הוועדה (פרקים 5 ו-6)