דוחות הערכת איכות בתחום הנדסה רפואית וביו-רפואית
  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' רוס את'ייר על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.

א.     המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת הוועדה הבינלאומית לקיים תהליך תכנון אסטרטגי בכל המוסדות המקיימים תוכנית לימודים בהנדסה רפואית/ביו-רפואית. הדבר ישפר את התוכניות בתחום ויאפשר לכל מחלקה להתמקד באופן ברור בתחומי המומחיות הספציפיים והמסה הקריטית שלה.

ב.     כדי להמשיך במגמת ההובלה המחקרית בתחום ההנדסה הביו רפואית של ישראל, על המחלקות להתפתח לתחומי מחקר חדשים רב-תחומיים תוך קיום שיתופי פעולה בתחום. המחקר המתפתח חייב להיות אינטרדיסציפלינרי ולכלול את כל ההיבטים הביולוגיים, הרפואיים וההנדסיים הרלוונטיים לתחום. המל"ג ממליצה לות"ת לדון בהקצאת משאבים למחקר והוראה לקידום תחומים אלה (כדוגמת: הנדסה חיסונית, תוך התמקדות בטיפולים לסרטן, הנדסת מיקרו סביבה של סרטן, הנדסת תאי גזע, עריכת גנים בשיטת CRISPR/Cas9 ומיקרו מערכות /אביזרים עם התמקדות בהנדסת "איבר על שבב").

ג.      על האוניברסיטאות לפעול להקמת תוכניות לימודים לתארים מתקדמים לאור הצלחתן במוסדות בינלאומיים מובילים רבים.

ד.     בהתבסס על המלצת הוועדה הבינלאומית אשר משבחת את התוכנית של הטכניון לתואר BSc/MD, בשלב זה אין לפתוח תוכנית לתואר כפול ברפואה ובהנדסה ביורפואית באוניברסיטאות אחרות.

ה.     המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת הוועדה הבינלאומית שלא לפתח תוכנית מקוונת בהנדסה ביו-רפואית, מאחר והמעבדות המעשיות הן חלק חשוב מתוכנית לימודים חזקה ואין אפשרות לספקן באופן מקוון  (הוועדה הבינלאומית אינה מכירה אף אוניברסיטה מחוץ לישראל שמנהלת תוכנית מקוונת מוצלחת בהנדסה ביו-רפואית).

ו.      על המוסדות לפתח קשרים הדוקים יותר עם התעשייה הביו-רפואית בישראל על מנת לקדם במשותף את המחקר וההוראה בתחום.