תוצאות תוכניות לימוד

מנהל עסקים

אין מספיק סגל בתחום בישראל על מנת לתמוך בכל התכניות הקיימות. הוועדה המליצה שלא לאשר פתיחה של תכניות חדשות בשנים הקרובות