14/08/2014

דין וחשבון – הוועדה להסדרת המשילות של מערכת ההשכלה הגבוהה

הוועדה להסדרת המשילות של מערכת ההשכלה הגבוהה אשר מונתה על ידי ראש הממשלה, שר האוצר ושר החינוך סיימה לאחרונה

 

את עבודתה והגישה את הדוח הסופי.

 

 

רצ"ב דו"ח הוועדה.