06/07/2020

הבהרה לגבי שמות מתחם בסיומת ac.il

ברצוננו להבהיר כי בהתאם לכללי הרישום של איגוד האינטרנט הישראלי בנוגע לשמות מתחם בסיומת ac.il , רק מוסד אקדמי להשכלה גבוהה שהוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה רשאי לרשום סיומת זו.

אין להסתמך על העובדה כי מוסד חינוכי או אחר משתמש בשם מתחם בסיומת ac.il, כדי להעיד כי מדובר במוסד להשכלה גבוהה, או כי מדובר במוסד שקיבל את הכרת המל"ג.

חלק משמות המתחם בסיומת ac.il  נרשמו קודם לכניסת כללי הרישום הנוכחיים לתוקפם וקודם למועד בו נדרש אישור המל"ג לרישום שמות מתחם כאמור.

בנוסף, ייתכן כי מוסדות שהמל"ג הכיר בהם בעבר כמוסדות אקדמיים להשכלה גבוהה, איבדו הכרה זו ברבות השנים.

שמות המוסדות המוכרים ע"י המל"ג 


להלן 21 מוסדות שאינם מוסדות להשכלה גבוהה אשר עושים שימוש בשם מתחם ac.il עוד מלפני ה- 1.1.1999:

 1. yatziv.ac.il-bet בית יציב
 2. Brigham Young University – Israel byu.ac.il 
 3. Israeli Academic CERT cert.ac.il
 4. Cet.ac.il מט"ח
 5. eitan.ac.il איתן – עמותה לקידום החינוך הטכנולוגי והשימוש בתשתית האינטרנט לצרכי פיתוח תכנים חינוכיים ובעלי ערך לציבור
 6. Galilee International Management Institute galilcol.ac.il
 7. hpcu.ac.il
 8. iucc.ac.il מחב"א
 9. libnet.ac.il הספרייה הלאומית
 10. lif.ac.il מכללת ליפשיץ
 11. listserv.ac.il
 12. macam.ac.il מכון מופת
 13. machba.ac.il מחב"א
 14. mahad.ac.il
 15. makash.ac.il
 16. matar.ac.il
 17. mor.ac.il
 18. pet.ac.il בית הספר להנדסאים
 19. proj.ac.il
 20. tcb.ac.il המכללה הטכנולוגית באר שבע
 21. touro.ac.il