06/05/2020

הבהרת המועצה להשכלה גבוהה לגבי מוסד בשם: “מכללת גראנטה"

“מכללת  גראנטה" הפועלת בכפר כנא, אינה מוסד להשכלה גבוהה ואין לה היתר, הכרה או רישיון מאת המל"ג. הלימודים המתקיימים במכללה, לרבות בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת אלקודס הפתוחה, אינם מזכים בתואר אקדמי או בנקודות זכות אקדמיות.

 

לבירורים ולמידע נוסף:

יש לפנות לתחום בקרה, אכיפה ורישוי, בפקס: 02-5094439

Noaz@che.org.il  במייל

בציון שם ומספר טלפון

www.che.org.il או באתר האינטרנט