הבהרת המועצה להשכלה גבוהה לגבי מוסד ששמו: “הקמפוס – המסלול המהיר לאקדמיה”

"הקמפוס – המסלול המהיר לאקדמיה" הפועל ברח' בן צבי 7, בבאר שבע הינו מוסד בו מתקיימים לימודים שאינם אקדמיים, והלימודים המתקיימים בו אינם מעניקים נקודות זכות אקדמיות.

ל"קמפוס – המסלול המהיר לאקדמיה" אין היתר, הכרה או רישיון מאת המועצה להשכלה גבוהה לקיים לימודים אקדמיים כלשהם.

 

לבירורים ולמידע נוסף:

יש לפנות לתחום בקרה, אכיפה ורישוי, בפקס: 02-5094439

או Noaz@che.org.il

בציון שם ומספר טלפון

או באתר האינטרנט www.che.org.il