22/10/2014

הרשמה למלגת "אירתיקא"

אירתקא מאוחרת

  

 * על פי שנות הלימוד התקניות לתואר ולא יותר מארבע שנים. מובהר, כי הגורמים השותפים לתכנית יהיו רשאים לשנות מהסכומים המפורטים בכפוף למגבלות התקציב ובהתאם לתקנון.

 ** או לפחות 3 קורסים אקדמאים לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה.

 


 

לטופס הגשת מועמדות למלגה  לחץ כאן

לוגו

 


 

 לפירוט על תנאי הסף והזכאות, צורת הדירוג ותחומי הלימוד המועדפים לחץ כאן 

 

התכנית מהווה מיזם משותף למועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ולתקצוב, משרד ראש הממשלה, משרד החינוך, מפעל הפיס וגופים פילנטרופיים מחו"ל.

 

תכנית זו הינה חלק מהתכנית הכוללת של המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב להרחבת הנגישות להשכלה הגבוהה לבני החברה הערבית, שבמסגרתה מופעלות מספר תכניות אשר מטרתן לעודד את שילובם של סטודנטים מהחברה הערבית בלימודים אקדמיים. לפרטים נוספים כנסו לפלורליזם ושוויון הזדמנויות.