הוגנות מגדרית בסגל האקדמי: תקרת הזכוכית נשברת ?!

LOGOwhiteFinalwithBlueText copy-Recovered

המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב שמחות להזמינך

ליום עיון בנושא הוגנות מגדרית בסגל האקדמי.

יום העיון יתקיים ביום ג’, 5.12.2017,באולם הישיבות במכון ון ליר בירושלים (קומה 2).