27/12/2020

הודעה למוסדות להשכלה גבוהה – עדכון תקנות הקורונה – סגר דצמבר 2020

בעקבות ההחמרה במצב התחלואה החליטה הממשלה על הטלת סגר כללי החל מהיום, יום ראשון 27.12.20 בשעה 17:00. בהתאם לכך תוקנו התקנות הרלבנטיות לפעילות מוסדות חינוך ולשהייה במקומות העבודה .

קובץ התקנות-9023 הגבלת פעילות במקומות עבודה - סגר דצמבר 2020

קובץ התקנות-9024 פעילות מוסדות חינוך - סגר דצמבר 2020

קובץ התקנות-9023 הגבלת פעילות - סגר דצמבר 2020

באשר להגעת סטודנטים לקמפוסים ופעילות אקדמית לסטודנטים - תתאפשר הגעת סטודנטים רק לפעילויות הבאות: 1. מחקר במעבדות; 2. סטודנטים החסרים תשתיות לימוד לטובת הלמידה המקוונת בהיקף של עד 10%; 3. פעילות בשטח פתוח (בהתאם למגבלות בתקנות); 4. קיום בחינות בהיקף של עד 10% מהסטודנטים; 5. כמו כן תתאפשר הכשרה מעשית המתבצעת מחוץ לקמפוסים (הכשרה זו תתקיים בהתאם ובכפוף להנחיות במקומות בהן היא מתבצעת).

בוטלה האפשרות לבצע את הפעילויות הבאות: 1. מעבדות הוראה וקורסים מעשיים (כגון: סדנאות/קורסים מעשיים בתחומי האמנות השונים); 2. התנסות מעשית בקמפוסים.

למותר לציין כי לא ניתן לקיים בקמפוסים הוראה פרונטלית.

באשר להמשך פעילות המוסדות כמקומות עבודה - נוכחות פיזית בקמפוסים של העובדים אפשרית בהיקף של עד 50% (ללא קבלת קהל) כאשר יתר העובדים יוכלו לעבוד מהבית, והכל בהתאם להנחיות ולנהלים שפורסמו.

מובן כי המוסדות מתבקשים לשמור על כללי התו הסגול בכל הנוגע לריחוק החברתי, שמירה על היגיינה, עטיית מסכות וכד'.

תודה מראש על שיתוף הפעולה,