03/08/2015

הודעה מטעם המועצה להשכלה גבוהה – בעקבות הכוונה לקצץ בתקציב ההשכלה הגבוהה

 

חברי המועצה להשכלה גבוהה מביעים דאגה עמוקה מהכוונה לבצע קיצוץ משמעותי של למעלה מרבע מיליארד ₪ בתקציב ההשכלה הגבוהה, ורואים בקיצוץ זה משום פגיעה חמורה בהון האנושי המהווה את הנכס היקר ביותר של מדינת ישראל, ובכך פגיעה בעתידה ובעוצמתה של המדינה.

 

קיצוץ בהיקף כה משמעותי יפגע קשות במשק ובחברה בישראל, בתשתיות המחקר, במשאב הידע והחדשנות, בהשבת חוקרים מחו"ל, בשילוב אוכלוסיות חלשות בהשכלה הגבוהה, ובסיוע לסטודנטים.

 

כל מה שהושקע בשנים האחרונות בתחומים אלה בעמל רב עלול לרדת לטמיון, והנזק הכבד שייגרם בטווח הקצר והארוך לחוסנה הלאומי ולעוצמתה התרבותית, המדעית והטכנולוגית של מדינת ישראל יהיה בלתי הפיך.

 

חברי המועצה קוראים לממשלה שלא להשית קיצוץ על תקציב ההשכלה הגבוהה.