11/01/2022

הודעת זכייה – מכרז 03/2021

הגוף הנבחר במכרז  פומבי מספר 03/2021 להקמה והפעלת תכנית מעטפת ייעוץ וליווי לסטודנטים חרדים הינו- עמותת אלומה