04/07/2018

הודעת משרד החינוך בנושא מלגות קרן הסיוע

סטודנטים  יקרים לתשומת לבכם!!!

לאחר בדיקה ושדרוג מערכת הסיוע לסטודנטים לשנת הלימודים תשע"ח, נמצא כי ישנם מקרים בהם נמסרו הודעות שגויות לסטודנטים בדבר זכאותם למלגה.

בחלק מהמקרים נמסרה הודעה באשר לסכום מלגה נמוך מהזכאות, ובחלק האחר נמסרה הודעה בדבר זכאות למלגה באופן הגבוה מחישוב הזכאות.

בעקבות ממצא זה נערכה בדיקה מחודשת ומקיפה לכלל הבקשות.

כדי למנוע פגיעה בסטודנטים ובהנחיית שר החינוך:

  1. תוקנו ההודעות בדבר זכאות נמוכה והושלם סכום המלגה לכדי הזכאות המלאה.
  2. מקום בו נקבעה זכאות גבוהה עבור סטודנט. זאת, יותר מכפי המגיע לו, קרן הסיוע תספוג את העלות העודפת והמלגה תשולם לסטודנט כפי שנמסר בהודעה אליו.
  3. ערעורים: בעקבות התקלה שהתגלתה במערכת הסיוע לשנת הלימודים תשע"ח , נמצא כי חלק מהערעורים והמסמכים שצורפו לא נקלטו בצורה תקינה לכן יש לבצע את תהליך הגשת הערעור מחדש. באמצעות המערכת בלבד. המערכת תפתח לשבועיים בלבד לשם הגשת הערעור.
  4. ניתן להגיש ערעור רק אם חלו שינויים בנתונים שבטופס הבקשה ובצירוף מסמכים מתאימים. פניות בנושא ערעורים דרך המייל לא יטופלו.
  5. הודעות תישלחנה במקרה של שינוי מההודעה הקודמת.

 

ביום ראשון 8/7/2018 כ"ה בתמוז, המערכת תפתח לכלל הסטודנטים, להזנת פרטי בנק, ערעורים וגם לצורך ביצוע העברת המלגה לזכאים  

המערכת ומוקד הפניות הטלפוני וישובו לפעילות מלאה  החל מיום ראשון  כ"ה בתמוז תשע"ח, 8.7.2018. (מוקד טלפוני לבירורים 1700505885)

דרגות סיוע כפי שנקבעו לשנת הלימודים תשע"ח עם הניקוד המפורט:

60 – 61        הלוואה בסך של 7,000 ₪

62 –  80        מענק בסך של 4,000 ₪

81  – 91        מענק בסך של 6,240 ₪

92 – ומעלה    מענק בסך של 12,480 ₪

אנא התאזרו בסבלנות,