11/12/2013

הוועדה להסדרת המשילות בהשכלה הגבוהה בישראל התכנסה לישיבתה הראשונה


שר החינוך ויו"ר המל"ג, הרב שי פירון, פתח היום (ד') את הישיבה הראשונה של הוועדה להסדרת המשילות בהשכלה הגבוהה בישראל, שהוקמה ביוזמתו, במטרה לחזק את ההשכלה הגבוהה בישראל

 

הוועדה הוקמה על מנת לבצע הערכה מחדש של מבנה המוסדות הרגולטוריים המופקדים על מערכת ההשכלה הגבוהה (מל"ג וות"ת). בנוסף, תדאג הוועדה להסדיר את יחסי הגומלין וממשקי העבודה בין גופים אלה לבין הגורמים ממשלתיים שותפים. 

בפתח הדיון בירך שר החינוך את חברי הוועדה ואמר: "אנחנו רוצים לחזק את היכולת של הממשלה להגשים יעדים חברתיים, כלכליים וערכיים בהשכלה הגבוהה. אני סמוך ובטוח כי עבדות הוועדה תצעיד קדימה את מערכת ההשלכה הגבוהה בישראל".

 

לוועדת הסדרת המשילות הוגדרו מספר מטרות:

  1. שמירת האוטונומיה של מערכת ההשכלה הגבוהה שהינה ערובה לחופש אקדמי ומצוינות אקדמית, ויצירת איזון בין הצרכים של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל מחד, לבין מתן ביטוי למדיניות הממשלה ולצרכים לאומיים מאידך.
  2. יצירת מערך מוסדי קוהרנטי למל"ג-ות"ת, אשר יבטיח יציבות מבנית לטווח ארוך.
  3. חיזוק יכולת תכנון מערכת ההשכלה הגבוהה בהתאם לצרכי המשק ומיסוד הקשר בין תהליכי התכנון ובקרת האיכות.

 

 

בכדי להביא למימוש המטרות שפורטו לעיל הוועדה תציע הצעות בנושאים שלהלן:

  1. עיצוב מבנה ארגוני/מוסדי מוגדר למל"ג-ות"ת, תוך הסדרת המבנה המנהלתי, היררכיית הניהול, חלוקת התפקידים, הסמכויות, ותחומי האחריות בתוך מבנה זה.
  2. הגדרת הזיקה ויחסי הגומלין בין המבנה של המל"ג/ות"ת, לבין הגורמים הרלוונטיים בממשלה, תוך שמירת האוטונומיה של המערכת בד ובד עם מתן ביטוי למדיניות הממשלה ולצרכים ויעדים לאומיים.  
  3. הרכב, כהונה, אופן בחירה ומינוי של חברי הגופים האלה, ושל בעלי התפקידים המרכזיים בהם וכד'.
  4. שיפור תהליכי הבקרה, השקיפות והמידע לציבור.

יצוין כי הוועדה לא תעסוק בנושאי תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה לרבות היקף התקציב הנדרש למערכת וחלוקתו למוסדות ולגופי המחקר השונים במערכת ההשכלה הגבוהה. הוועדה צפויה להגיש המלצותיה במהלך חודש אפריל 2014.

חברי הוועדה הם:

פרופ' חגית מסר ירון, סיו"ר מל"ג – יו"ר

פרופ' מנואל טרכטנברג, יו"ר ות"ת  

פרופ' מנחם מגידור, האוניברסיטה העברית

פרופ' נאוה בן צבי, נשיאת מכללת הדסה לשעבר

פרופ' אמנון רובינשטיין, המרכז הבינתחומי הרצליה

פרופ' יוג'ין קנדל, ראש המועצה הלאומית לכלכלה, משרד ראש הממשלה

מר יונתן רגב, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

עו"ד עדנה הראל, ראש תחום יעוץ וחקיקה (כלכלי – פיסקאלי), משרד המשפטים

השופטת איילה פרוקצ'יה, שופטת בית המשפט העליון בדימוס

פרופ' ידידיה שטרן, סגו נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה

מר יובל אדמון, מנכ"ל הסדנא לידע ציבורי, לשעבר יו"ר אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה העברית

הוועדה להסדרת המשילות בהשכלה הגבוהה בישראל