12/04/2022

הוועדה להקמת האוניברסיטה בגליל – מחדשת את פעילותה

בראשות הוועדה יעמוד פרופ׳ בני גייגר.
שרת החינוך, ד"ר יפעת שאשא-ביטון: ״אוניברסיטה בגליל היא יעד לאומי אשר דיברו עליו רבות, ואנו פועלים במלוא העוצמה להגשמתו״.

בהמשך להחלטה שהובילה יו״ר המל“ג, שרת החינוך הד״ר יפעת שאשא-ביטון מחודש יולי 2021, בדבר הקמת ועדה לבחינת הקמת אוניברסיטת הגליל, עדכנו היום ות"ת ומל"ג את הרכב הוועדה האמורה.
בראש הוועדה יעמוד פרופ' בני גייגר ממכון ויצמן, אשר כיהן בעבר כיו"ר הקרן הלאומית למדע.
בכתב המינוי שלה התבקשה הוועדה לגבש מתווה להקמת אוניברסיטת הגליל תוך בחינת ההיבטים הלאומיים, האקדמיים, התכנוניים, התקציביים והאחרים של הנושא ולהגיש המלצותיה לות"ת-מל"ג.

מל"ג אישרה את ההרכב החדש של הוועדה, כאמור בראשות פרופ' בני גייגר, וחבריה יהיו (לפי א-ב):

מר יוסי אקרמן, נציג התעשייה
מר משה ויגדור, חבר מל"ג
פרופ' מונא מארון, חברת ות"ת
פרופ' שרה סטרומזה
פרופ' גליה צבר
פרופ' יוסי קלפטר
פרופ' דודי שוורץ, חבר מל"ג
פרופ' חרמונה שורק

יו״ר המל״ג ושרת החינוך, ד״ר יפעת שאשא ביטון: ״אוניברסיטה בגליל היא יעד לאומי אשר דיברו עליו רבות, ואנו פועלים במלוא העוצמה להגשמתו. הקמת אוניברסיטה בגליל תהווה שינוי אמיתי של כללי המשחק בפיתוח הגליל, תשמש עוגן לאזור כולו ותסייע בחיזוק והנגשת ההשכלה הגבוהה. הצפון והדרום בישראל יקודמו במשמרת שלנו במעשים, לא רק בדיבורים".