18/03/2013

הועדה המייעצת לות"ת בנושא תשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה החלה את פעילותה, מטרת הועדה ליצור מפת דרכים בנושא

 

בתאריך 21.11.2013 ות”ת החליטה על כינון תהליך תכנון להשתתפות ות”ת בתשתיות מחקר מרכזיות במוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה . לצורך זה, עליה לגבש ראיה מערכתית בנושא. תפקיד ועדת ההיגוי לתשתיות מרכזיות באקדמיה הוא לייעץ לות”ת ולסייע לה לגבש ראיה מערכתית בנושאים אלה. זאת באמצעות מיפוי התשתיות הקיימות, תיעדופן, בחינה שוטפת של תשתיות חדשות, והתאמתן למפת הדרכים, כפי שמפורט להלן.

 

למידע נוסף