25/02/2016

הכנס השנתי לקובעי מדיניות במדעי הרוח

בשנת 2014 הקימו הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) ומליאת המועצה להשכלה גבוהה ועדת היגוי קבועה למדעי הרוח,

מנדט הועדה הוא:

  • ריכוז והפצת נתונים בנוגע למצבם של מדעי הרוח במוסדות, וליוזמות השונות במדעי הרוח.
  • ניתוח הנתונים ובחינת הדרכים להתמודדות עם האתגרים העומדים בפני מדעי הרוח במוסדות להשכלה גבוהה.
  • גיבוש מדיניות אחידה להתמודדות עם האתגרים של מדעי הרוח והמלצה על דרכי פעולה.
  • תיאום בין המוסדות במציאת פתרונות לאתגרים ותיאום בין היוזמות הפועלות היום.
  • מעקב אחרי יישום ההמלצות.

על מנת לקדם מדיניות אחידה אשר תתמוך ככל הניתן בצרכים שעולים מהשטח החליטה הועדה כי אחד מיעדיה הוא יצירת קהילה של קובעי מדיניות במדעי הרוח אשר יזהו את האתגרים בתחום וידונו בדרכים להתמודדות עמם.

הכנס השנתי לקובעי מדיניות במדעי הרוח אשר התקיים בתאריך 18.1.2016 הוא נקודת ההתחלה לגיבוש קהילה זו, וכן מהווה אבן דרך משמעותית בתהליך גיבוש המלצות הועדה לותת לקראת החומש הבא.

 

הועדה הקבועה למדעי הרוח בהשכלה הגבוהה עובדת כעת לקראת המלצות לות"ת ומל"ג לתכנית החומש הקרובה. כפי שנאמר בכנס- חשוב כי קהילת המחקר תיקח חלק פעיל בתהליך זה. לפניות, הצעות, עדכונים ושאלות אנא פנו למייל- humanities@che.org.il

 

מידע נוסף רלוונטי:

דוח מצב מדעי הרוח בישראל

המלצות בעקבות שולחן עגול ביןלאומי בנושא מודלים לתקצוב מחקר במדעי הרוח

הרצאת הפתיחה בכנס , פרופ אביעד קליינברג

אתר הקרן למדעי הרוח