05/07/2012

הועדה לתכנון ותקצוב החליטה לבחון את מבנה מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל

הועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה החליטה בישיבתה (יום ד') לקיים תהליך לבחינת מבנה מערכת ההשכלה הגבוהה וריבודה, תוך התמקדות בשאלה האם המבנה הנוכחי ומספרם של המוסדות נותן מענה לצרכי המערכת.

 

בישיבה (שנמשכה כ 6 שעות) נדון בהרחבה נושא ההכרה במרכז האוניברסיטאי אריאל, בפני הועדה הוצגו נתונים מקיפים וניתוח השוואתי של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל אל מול המערכת בארה"ב, בפרט בכל הקשור למחסור בסגל אקדמי בכיר, יחס סטודנטים-סגל והיעדר מסה קריטית ופיזור תשתיות מחקר מרכזיות, המשליכים בין היתר על הדיון בצורך בהקמה/הכרה באוניברסיטה נוספת במערכת ההשכלה הגבוהה.

 

לאור חשיבותו ומורכבותו של הנושא החליטה הוועדה שאין בידיה לעת עתה לשנות את האמור בהחלטת ות"ת מיום 5.7.2006, לפיה לא קיים בשלב זה צורך בהקמה/הכרה באוניברסיטה נוספת, וזאת עד להשלמת תהליך בחינה מעמיקה בנושא מבנה מערכת ההשכלה הגבוהה.

 

הועדה לתכנון ותקצוב ממליצה על הארכת ההכרה במוסד כמרכז אוניברסיטאי מבלי לשנות את מעמדו הנוכחי, ובכפוף להמשך ההתחייבויות שניתנו ע"י המרכז האוניברסיטאי אריאל ומל"ג יו"ש לקראת ההכרה הזמנית.

 

הודעה על נוסח החלטת הועדה נמסרה ליו"ר מל"ג יו"ש והמרכז האוניברסיטאי אריאל.