30/06/2014

המועצה להשכלה גבוהה מפרסמת משרת מנהל כללי למל"ג וות"ת באמצעות ועדת איתור

 

 

המעוניינים בהצגת מועמדותם למשרת מנכ"ל מל"ג/ות"ת  יפנו בצירוף קורות חיים ומסמכים רלוונטיים 

 

באמצעות כתובת המייל itur@che.org.il  עד ליום 21.7.2014 בשעה 16:00 .

 

סודיות מובטחת

 

לתיאור התפקיד ודרישות המשרה לחץ כאן