20/09/2012

הוקמה ועדת איתור לאיוש משרת מנכ"ל מל"ג/ות"ת

 

המעוניינים בהצגת מועמדותם למשרת מנכ"ל מל"ג/ות"ת יפנו בכתב עד ליום 10.10.2012 בצירוף קורות חיים לכתובת:

 

המועצה להשכלה גבוהה, לשכת מנכ"ל, ת.ד. 4037 ירושלים 91040 תוך ציון: לידי ועדת האיתור.

 

סודיות מובטחת.

 

לפרטים נוספים לחץ כאן