05/05/2013

הושלם תהליך הקמת מרכזי המצוינות (I-CORE): ששה עשר מרכזי המצוינות יפעלו במגוון של תחומי מחקר

שר החינוך ויו"ר המל"ג הרב שי פירון, ויו"ר הועדה לתכנון ותקצוב, פרופ' מנואל טרכטנברג הודיעו היום במהלך הכנס השנתי של המועצה להשכלה גבוהה על השלמת תהליך הקמת מרכזי המצוינות.

 

ועדת ההיגוי של תכנית מרכזי המצוינות הודיעה על תחילת פעילות 12 המרכזים החדשים שקמים במסגרת הגל השני ב-1 למאי 2013. במסגרת התכנית החלו לפעול כבר באוקטובר 2011 ארבעת מרכזי המצוינות הראשונים (הגל הראשון), ועם הקמתם של מרכזי המצוינות בגל השני מושלם תהליך ההקמה של תכנית מרכזי המצוינות.

 

מתוך 12 המרכזים החדשים, 5 יעסקו בנושאי מחקר במדעי הרוח, במדעי החברה ובמשפטים, ו-7 בנושאי מחקר במדעים מדויקים, בהנדסה ובמדעי החיים והרפואה. הגל השני הינו שלב נוסף ומרכזי בתכנית מרכזי המצוינות ומהווה נדבך חשוב בתכנית הרב שנתית למערכת ההשכלה הגבוהה – תכנית ששמה לה למטרה לחזק בצורה תשתיתית וארוכת טווח את מעמדה המחקרי של מדינת ישראל. החלטת הממשלה על הקמת תכנית מרכזי המצוינות התקבלה במרץ 2010 (החלטת הממשלה מספר 1503 מיום 14.3.2010).

 

בסה"כ יפעלו 16 מרכזי מצוינות, אלו שקמו בגל הראשון ואלו שקמים במסגרת הגל השני, אשר יקדמו מחקר חדשני ופורץ דרך במגוון תחומים, יבססו שתופי פעולה מחקריים בין מוסדיים בארץ ובין-לאומיים, יסייעו בקליטת חוקרים חדשים מעולים ויסללו את הדרך להכשרת דור העתיד המצטיין של חוקרים בארץ, על ידי הקמת בתי-ספר בין-מוסדיים ללימודים מתקדמים (Joint Graduate Schools).

 

כלל המרכזים יתוקצבו בתקציב כולל של 705 מליון ש"ח לתקופת פעילות של 5 שנים לכל מרכז, מתוכם 450 מליון ש"ח מתקציב ות"ת, והיתרה מתקציב המוסדות השותפים ושותפים אסטרטגיים.

 

להלן רשימת 16 מרכזי המצוינות – 4 מרכזי המצוינות שהוקמו במסגרת הגל הראשון, ו-12 מרכזי המצוינות המוקמים במסגרת הגל השני:

 

המרכזים שהוקמו במסגרת הגל הראשון:

 1. מרכז בחקר רגולציה גנית במחלות אנושיות מורכבות – קבוצה בראשות פרופ' חיים סידר מהאוניברסיטה העברית. בקבוצה חברים חוקרים מהאוניברסיטה העברית, מאוניברסיטת תל-אביב, מאוניברסיטת בר-אילן, מהמרכז הרפואי שיבא ומהמרכז הרפואי הדסה.
 2. מרכז בחקר תהליכים קוגניטיביים – קבוצה בראשות פרופ' ידין דודאי ממכון ויצמן. בקבוצה חברים חוקרים ממכון ויצמן למדע, מאוניברסיטת בר-אילן, מאוניברסיטת תל-אביב, ממכללת עמק יזרעאל ומהמרכז הרפואי סוראסקי.
 3. מרכז מצוינות בחקר האלגוריתמים – קבוצה בראשות פרופ' ישי מנצור מאוניברסיטת תל אביב. בקבוצה חברים חוקרים מאוניברסיטת תל אביב, ממכון ויצמן למדע ומהאוניברסיטה העברית.
 4. קונסורציום ישראלי לדלקים סולאריים – קבוצה בראשות פרופ' גדעון גרדר מהטכניון. בקבוצה חברים חוקרים מהטכניון, ממכון ויצמן למדע ומאוניברסיטת בן גוריון בנגב.

 

המרכזים שמוקמים במסגרת הגל השני:

 1. חקר התרבות היהודית בעידן המודרני – קבוצה בניהולו המדעי של פרופ' ריצ'רד כהן מהאוניברסיטה העברית ובשיתוף חוקרים מהאוניברסיטה העברית, מאוניברסיטת בר-אילן ומאוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומאוניברסיטת תל-אביב.
 2. חינוך וחברת המידע החדשה – קבוצה בניהולה המדעי של פרופ' יעל קלי מאוניברסיטת חיפה ובשיתוף חוקרים מאוניברסיטת חיפה, מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מהטכניון ומהמרכז הבינתחומי הרצליה.
 3. משפט אמפירי – קבוצה בניהולה המדעי של פרופ' אילנה ריטוב מהאוניברסיטה העברית ובשיתוף חוקרים מהאוניברסיטה העברית ומהטכניון.
 4. חקר טראומה המונית– קבוצה בניהולה המדעי של פרופ' זהבה סולומון מאוניברסיטת תל-אביב ובשיתוף חוקרים מאוניברסיטת תל-אביב, מאוניברסיטת בר-אילן, מהאוניברסיטה העברית, ממכון ויצמן למדע ומהמרכז הבינתחומי הרצליה.
 5. חקר הדתות האברהמיות – קבוצה בניהולו המדעי של פרופ' הארווי היימס מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ובשיתוף חוקרים מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מאוניברסיטת בר-אילן, מהאוניברסיטה העברית ומהאוניברסיטה הפתוחה.
 6. היקום הקוונטי: חלקיקים ואסטרו-חלקיקים – קבוצה בניהולו המדעי של פרופ' יוסף ניר ממכון ויצמן למדע ובשיתוף חוקרים ממכון ויצמן למדע, מהאוניברסיטה העברית, מאוניברסיטת תל-אביב ומהטכניון.
 7. אור וחומר – קבוצה בניהולו המדעי של פרופ' מרדכי שגב מהטכניון ובשיתוף חוקרים מהטכניון וממכון ויצמן למדע.
 8. אסטרופיזיקה: מהמפץ הגדול לכוכבים – קבוצה בניהולו המדעי של פרופ' צבי פירן מהאוניברסיטה העברית ובשיתוף חוקרים מהאוניברסיטה העברית, מאוניברסיטת תל-אביב, מהטכניון וממכון ויצמן למדע.
 9. כרומטין ורנ"א ברגולציה גנית – קבוצה בניהולו המדעי של פרופ' ניר פרידמן מהאוניברסיטה העברית ובשיתוף חוקרים מהאוניברסיטה העברית, מאוניברסיטת בר-אילן, מהטכניון, ממכון ויצמן למדע ומהמרכז הרפואי שיבא.
 10. ביולוגיה מבנית של התא – ביופיזיקה וטכנולוגיות רפואיות – קבוצה בניהולו המדעי של פרופ' גדעון שרייבר ממכון ויצמן למדע ובשיתוף חוקרים ממכון ויצמן למדע, מאוניברסיטת תל-אביב ומהטכניון.
 11. הסתגלות הצמח לסביבה המשתנה – קבוצה בניהולו המדעי של פרופ' הלל פרום מאוניברסיטת תל-אביב ובשיתוף חוקרים מאוניברסיטת תל אביב, מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מהאוניברסיטה העברית וממכון ויצמן למדע.
 12. גישות פיזיקליות לכימות תהליכים דינמיים במערכות חיות – קבוצה בניהולו המדעי של פרופ' עמית מלר מהטכניון ובשיתוף חוקרים מהטכניון, מאוניברסיטת בר-אילן, מהאוניברסיטה העברית, מאוניברסיטת תל-אביב וממכון ויצמן למדע.

 

 פרטים נוספים לגבי התכנית והמרכזים מצויים באתר התכנית www.i-core.org.il