הזוכים במלגות אלון

תחום המדעים המדוייקים וההנדסה

שם הזוכה מוסד
ד“ר עמית דניאלי האוניברסיטה העברית בירושלים
ד“ר אוהד נוי פלדהיים האוניברסיטה העברית בירושלים
ד“ר זוהר רינגל האוניברסיטה העברית בירושלים
ד“ר איתי אייל הטכניון
ד“ר לירון ברק אוניברסיטת תל אביב
ד“ר יאיר הרכבי אוניברסיטת תל אביב
ד“ר אורי להב אוניברסיטת תל אביב
ד“ר ערן אדרי אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד“ר גלעד אנטלר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד“ר עידן הוד אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד“ר מירב זהבי אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

 

תחום מדעי החיים והרפואה

שם הזוכה מוסד
ד"ר נעמי חביב האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר דוד בורשטיין אוניברסיטת תל אביב
ד"ר מארק שיין-אידלסון אוניברסיטת תל אביב
ד"ר אסף גל מכון וייצמן למדע
ד"ר יונתן שטלצר מכון וייצמן למדע

מדעי החברה

שם הזוכה מוסד
ד“ר דבורה מנקין האוניברסיטה העברית בירושלים
ד“ר אייל קלנטרוף האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר בועז ברק אוניברסיטת תל אביב
ד"ר טלי רווה אוניברסיטת חיפה
ד"ר רון דודאי אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

 

תחום מדעי הרוח

שם הזוכה מוסד
ד“ר מיכל מרמורשטיין האוניברסיטה העברית בירושלים
ד“ר חנה פולין-גלאי אוניברסיטת תל אביב
ד“ר נטליה מאיר אוניברסיטת בר-אילן
ד“ר יצחק יפה אוניברסיטת חיפה