01/07/2014

החלטת מליאת המועצה להשכלה גבוהה בעניין בקשת מכון לנדר להקפאת הליכים

 

 

מליאת המועצה להשכלה גבוהה דנה היום (1/7/14) בהצעות בעניין בקשת מכון לנדר להקפאת הליכים.

להלן ההחלטה.