הערכת איכות

היסטוריה

החלטת מל"ג

המלצות הועדה

ועדת הערכה ראשונה

כללי

דוח ועדה כללי - עברית, דוח הוועדה

החלטת מל"ג 20.11.07, החלטת מל"ג

החלטת מל"ג מיום 21.2.12 בנושא יישום המלצות הוועדה להערכת איכות בהסטוריה, החלטת מל"ג- מעקב

החלטת מל"ג 9.11.10, החלטת מל"ג- מעקב

דוח ועדה כללי, דוח הוועדה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

אוניברסיטת בן גוריון – דוח הוועדה (עם ישראל), דוח הוועדה

חוות דעת, דוח מעקב אחר יישום

אוניברסיטת בן גוריון – דוח הוועדה (היסטוריה כללית), דוח הוועדה

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

החלטת מל"ג 20.11.07 , החלטת מל"ג

אוניברסיטת בר-אילן

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

החלטת מל"ג 10.1.12, החלטת מל"ג- מעקב

חוות דעת 2, דוח מעקב אחר יישום

החלטת מל"ג 20.11.07, החלטת מל"ג

חוות דעת 1, דוח מעקב אחר יישום

אוניברסיטת בר-אילן - דוח הוועדה (היסטוריה כללית), דוח הוועדה

החלטת מל"ג מה- 1.1.13, החלטת מל"ג- מעקב

אווניברסיטת בר-אילן - דוח הוועדה (עם ישראל), דוח הוועדה

אוניברסיטת חיפה

חוות דעת, דוח מעקב אחר יישום

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

החלטת מל"ג 20.11.07 , החלטת מל"ג

אוניברסיטת חיפה – דוח הוועדה (היסטוריה כללית), דוח הוועדה

אוניברסיטת חיפה – דוח הוועדה (עם ישראל), דוח הוועדה

אוניברסיטת תל אביב

החלטת מל"ג 20.11.07 , החלטת מל"ג

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

אוניברסיטת תל אביב – דוח הוועדה (היסטוריה כללית), דוח הוועדה

אוניברסיטת תל אביב – דוח הוועדה (עם ישראל), דוח הוועדה

חוות דעת, דוח מעקב אחר יישום

האוניברסיטה העברית בירושלים

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

האוניברסיטה העברית – דוח הוועדה (עם ישראל), דוח הוועדה

חוות דעת, דוח מעקב אחר יישום

החלטת מל"ג 20.11.07 , החלטת מל"ג

האוניברסיטה העברית – דוח הוועדה (היסטוריה כללית), דוח הוועדה

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה – דוח הוועדה (היסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות), דוח הוועדה

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

חוות דעת, דוח מעקב אחר יישום

החלטת מל"ג 20.11.07 , החלטת מל"ג