14/10/2020

הכפלה תוך עשור של פי 3 התקציב השנתי של קרנות המחקר בישראל

התקציב השנתי של ות"ת להשקעה בקרנות המחקר בין השנים תש"ע-תשפ"א:

  • הוכפל כמעט פי 3 תקציב קרנות המחקר: מ-450 מיליוני ש"ח ל-1,274 מיליוני ש"ח
  • הוכפל תקציב הקרן הלאומית למדע: מ-284 מיליוני ש"ח ל-576 מיליוני ש"ח
  • הוכפל כמעט פי 4 תקציב תכנית המו"פ האירופאי: מ-149 מיליוני ש"ח ל-574 מיליוני ש"ח[1]

השתתפות ות"ת בקרנות המחקר השונות, תש"ע-תשפ"א – מיליוני שקלים

השקעה חסרת תקדים במחקר: בעשור האחרון גדל כמעט פי 3 התקציב השנתי של קרנות מחקר בישראל. הגידול התקציבי הוא תוצאה של מדיניות ות"ת אשר רואה בקרנות המחקר את עמוד השדרה של המחקר הבסיסי התחרותי, שחיזוקו חיוני והכרחי לצורך שימור מעמדה הבינלאומי של מדינת ישראל. התוספות התקציביות מאפשרות את הגדלת מספר המענקים לחוקרים, הגדלת גובה מענקי המחקר ושיפור איכותם.

  • הגידול המשמעותי ביותר בתקציב קרנות המחקר המקומיות בא לידי ביטוי בהגדלת תקציב הקרן הלאומית למדע מ-284 מיליוני שקלים בתש"ע ל-576 מיליוני שקלים בתשפ"א. הקרן הלאומית למדע מאוגדת כעמותה אשר מטרתה "להעריך, לבחור ולתמוך בהצעות למחקר בסיסי בתחומים של מדעי הרוח והחברה, מדעי החיים והרפואה והמדעים המדויקים והטכנולוגיה, בדרך של הענקת מענקי מחקר להצעות למחקר בסיסי, שייבחרו בהליך תחרותי ועל בסיס מצוינות ואיכות מדעית."
  • הכפלה פי 3.8 של תקציב תכנית המו"פ האירופאי: השתתפות ות"ת בדמי החבר בתכנית עומדת על 50% מדמי החבר של מדינת ישראל בתכנית. השתתפות ות"ת בתכנית גדלה מ-149 מיליוני שקלים בתש"ע ל-574 מיליוני שקלים בתשפ"א. חלקה של ישראל בתכניות המו"פ האירופאי נקבע בהתאם ליחס התמ"ג הישראלי לסך התמ"ג האירופאי.
  • מאז שנת 2013 ות"ת מתקצבת גם את תכנית מענקי המחקר NSF-BSF: מדובר בתכנית יוקרתית של שיתוף פעולה מדעי בין חוקרים ישראלים לאמריקאים. התכנית מחלקת מענקי מחקר לשורה של תחומי מחקר, בהם: מדעים מדויקים, הנדסה ומדעי המחשב (מקצועות ה-STEM), מדעי הטבע והחיים, מדעי כדור הארץ והסביבה, כלכלה, פסיכולוגיה ועוד. בשנת תשפ"א התכנית תוקצבה בסך כ-37.5 מיליוני שקלים. עבור החוקרים הישראלים מדובר בתכנית חשובה ביותר המרחיבה בצורה משמעותית את אפשרויות המחקר בשיתוף פעולה עם המדע האמריקאי, הנחשב למוביל בעולם.

[1] השתתפות ות"ת בלבד המהווה 50% מדמי החבר של מדינת ישראל בתכנית, כמפורט בהמשך.


תקצוב קרנות המחקר

התעצמות המחקר – תוך עשור: הוכפל פי 3 התקציב השנתי של קרנות המחקר בישראל