06/10/2013

המועצה להשכלה גבוהה: בשנת הלימודים תשע"ד יעברו שישה תחומים הערכת איכות על ידי ועדות בינלאומיות

התחומים שיעברו הערכה בשנה הקרובה הם: מדעי המחשב, הנדסת חומרים, מעבדנות רפואית / מדעי המעבדה הרפואית, חינוך והוראת המדעים, רפואה ומשפטים.

 

במסגרת פעילות המועצה להשכלה גבוהה להבטיח ולשמר את איכות והרמה האקדמית במוסדות להשכלה גבוהה נבחנים מידי שנה מספר תחומים על ידי ועדות הערכה בראשן עומדת אישיות אקדמית בינלאומית המובילה בתחומה.

בשלושה מבין ששת התחומים שיעברו הערכה השנה (מדעי המחשב, רפואה ומשפטים) יהא זה סבב שני של הערכה ויושם דגש על השינויים שחלו בתחום מאז ההערכה הקודמת שהתקיימה לפני כשבע שנים.

 

לדברי מיכל נוימן, סמנכ"לית להערכת איכות והבטחתה במועצה להשכלה גבוהה, למערכת להערכת איכות בהשכלה הגבוהה בישראל מספר מטרות :

א. ליצור תרבות של הערכה במוסדות.

ב. לשפר את איכות ההשכלה הגבוהה בישראל.

ג. ליידע את הציבור בדבר איכות הלימודים בתחומים הנבדקים.

ד. להבטיח את המשך השתלבותה של המערכת האקדמית הישראלית במערכת האקדמית העולמית.

 

הערכת האיכות מתבצעת בארבעה שלבים כמפורט להלן:

 1. הערכה עצמית על – ידי המוסדות והכנת דוח הערכה עצמית (self -evaluation/ self-study report)
 2. הערכה ע"י ועדה חיצונית בינלאומית.
 3. דיון וקבלת החלטות במל"ג לרבות פרסום דוחות הוועדות
 4. מעקב אחר יישום המלצות הוועדות והחלטות המל"ג.

 

על פי החלטת מליאת המועצה להשכלה גבוהה הערכת האיכות מתבצעת ביחס לתוכניות לימודים/תחומי לימוד בלבד, ובהמשך תתבצע ההערכה גם במישור המוסדי.

 

להלן מספר דוגמאות להשפעת תהליך הערכת האיכות ותוצאותיו:

 1. ברמה הלאומית – תוצאות ההערכה מהוות כלי מרכזי בידי מקבלי ההחלטות בתכנון ובתקצוב מערכת ההשכלה הגבוהה (למשל: בגיבוש התכנית הרב שנתית מול האוצר; בשיקולים האם לפתוח תכניות נוספות; בהפניית משאבים; בשינוי תעריפי תקצוב).
 2. נסגרו תכניות לימודים שאיכותן ירודה.
 3. חיזוק שיתוף הפעולה של האקדמיה עם התעשייה והגופים המקצועיים למיניהם.
 4. תיאום עם גופי הרישוי המקצועיים (דוגמת הסתדרות הפסיכולוגים, רשם המהנדסים והאדריכלים, משרד הבריאות).
 5. רוב המוסדות הקימו בתוכם יחידות להערכת איכות.
 6. איכות ההוראה מוערכת באופן שיטתי/רציף (סקרי הוראה וכו'), והנושא בכללותו הפך למרכיב חשוב במינוי וקידום סגל אקדמי.
 7. ניכר טיפול בבעיות המרכזיות במחלקות עצמן.

 

בנוסף, בשנה הקרובה (תשע"ד) יחלו המחלקות בתחומי הלימוד הבאים בתהליך ההערכה העצמית:

 • עבודה סוציאלית ושירותי אנוש
 • הנדסת חשמל ואלקטרוניקה + הנדסת מערכות תקשורת והנדסת אלקטרואופטיקה
 • פיזיותרפיה
 • מנהל עסקים
 • מוסיקה ומוסיקולוגיה