29/10/2012

המועצה להשכלה גבוהה החליטה לאשר למוסדות להשכלה גבוהה להגיש בקשות לפתיחת תכניות ייעודיות לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות

בישיבתה ביום ז' בחשוון תשע"ג (23.10.12) דנה המועצה להשכלה גבוהה והחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה לענייני חינוך, הוראה, מדעי הרוח ומשפטים מיום 28.8.12, ולאשר למוסדות להשכלה גבוהה להגיש בקשות לפתיחת תכניות ייעודיות לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות למטפלים בפועל.

בנוסף, הוחלט לאמץ את המתווה שהוצע על ידי הוועדה לפתיחת תכניות ייעודיות לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות למטפלים בפועל.

 

לחצו לקריאת הרקע והמתווה לתכניות ייעודיות לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות למטפלים בפועל.