17/08/2021

המועצה להשכלה גבוהה החליטה להעניק למרכז הבינתחומי בהרצליה הכרה כאוניברסיטה פרטית לא מתוקצבת

המרכז הבינתחומי בהרצליה החל לפעול באישור המל"ג כמוסד להשכלה גבוהה שאינו אוניברסיטה לפני כ- 25 שנה (כמוסד פרטי – לא מתוקצב). התפתחותו המשמעותית של המרכז הבינתחומי בהרצליה לאורך השנים בהרחבת מגוון התחומים שהוא מלמד וחוקר ברמות התואר השונות (תואר ראשון, שני ושלישי), בהגדלת הסגל האקדמי הבכיר של המוסד ובבניית תשתיות המחקר וההוראה, הובילו אותו להישגים מרשימים המעמידים אותו בשורה אחת עם אוניברסיטאות נוספות בישראל. ועדה מקצועית שחבריה פרופסורים בכירים מהארץ ומחו"ל, אשר בחנה את הנושא על כל היבטיו הגיעה למסקנה כי המרכז הבינתחומי בהרצליה עומד בסטנדרטים של אוניברסיטה מבחינת הרמה האקדמית המדעית והמחקרית, והמליצה פה אחד למל"ג להעניק למרכז הבינתחומי בהרצליה הכרה כאוניברסיטה.

המל"ג אישרה את בקשת המרכז הבינתחומי להכרה כאוניברסיטה.  המרכז הבינתחומי הינו מוסד להשכלה גבוהה לא מתוקצב שקיבל הכרה מהמל"ג לפני כ- 25 שנה, ולומדים בו קרוב ל- 9,000 סטודנטים ישראלים ובינלאומיים במגוון תארים אקדמיים לתואר ראשון, שני ושלישי.

בחודשים האחרונים בחנה המל"ג את מתן ההכרה למוסד כאוניברסיטה באמצעות ועדה אקדמית בה פרופסורים בכירים מהארץ ומהעולם: פרופ' נחום פינגר – יו"ר, פרופ' ראובן אבי יונה, פרופ' אבישי הניק ופרופ' רוני פרידמן,אשר בחנה את הנושא ומצאה שהמרכז הבינתחומי בהרצליה עומד בסטנדרטים של אוניברסיטה מבחינת רמתו האקדמית המדעית והמחקרית, וכן מבחינת תשתיות ההוראה והמחקר.

בדיקת תפוקות המחקר של המוסד הראתה כי הוא עומד בשורה אחת עם אוניברסיטאות אחרות בארץ,  תומך בחוקרים באמצעות משאבים, תשתיות מחקר ועומס הוראה כמקובל באוניברסיטאות מחקר.

המוסד מקדיש הן תשומת לב והן משאבים לקליטה ראויה של חברי סגל חדשים כמקובל באוניברסיטאות מחקר, ומתקיימת בו פעילות אקדמית ומחקרית במגוון תחומים בשיתופי פעולה בינלאומיים יכולת מרשימה לגיוס תרומות ותקציבי מחקר.

יו"ר המל"ג,  שרת החינוך ד״ר יפעת שאשא ביטון: ההכרה במרכז הבינתחומי כאוניברסיטה מהווה נדבך נוסף בחיזוק ההשכלה הגבוהה בארץ. הבינתחומי הוא מוסד עם סדר יום חדשני, יצירתי עם דגשים בינלאומיים. זאת לצד תוכניות חברתיות לעידוד ההשכלה הגבוהה בקרב אוכלוסיות מגוונות. החל מיומו הראשון קידם את הסגל שלו  לרמת מחקר של אוניברסיטאות בישראל ובוגריו נקלטים במקומות מובילים במשק ובשירות הציבורי. זהו יום משמח להשכלה הגבוהה במדינת ישראל״.

 יו"ר ות"ת,  פרופ' יפה זילברשץ: "מקדמת בברכה כינון לראשונה בישראל של אוניברסיטה שאינה מתוקצבת. המהלך יוביל להמשך פיתוחה של מערכת אקדמית משגשגת במדינת ישראל".

 סיו"ר המל"ג, פרופ' אדו פרלמן :  "המרכז הבינתחומי פעל מיום הקמתו לעידוד בינלאומיות בפעילותו האקדמית ולעידוד רב-תחומיות בהוראה ובמחקר. עידוד חברי הסגל לביצוע מחקר נעשה ע״י משאבים, תשתיות, והתאמת עומס ההוראה להישגים במחקר בדומה למקובל באוניברסיטאות המחקר בארץ. הכרת המוסד כאוניברסיטה הינה צעד מתבקש בהתחשב בהישגי המוסד בשנות קיומו ומהסטנדרטים האקדמיים הגבוהים לאורם הוא פועל. אני מברך את המוסד ביום חגו.״