10/05/2016

המועצה להשכלה גבוהה עורכת כנס בתאריך 24.5.16 להצגת התוכנית הרב שנתית של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית

כנס חרדים