אישורי הדרגות בתחום מדעי החברה, ניהול ומשפטים
שם המועמד שם המוסד דרגה שאושרה תאריך אישור
רות שרבני תל אביב-יפו פרופ’ מן המניין 17.11.14
נלי מונין צפת פרופ’ חבר במסלול הנלווה 25.1.15
דליה גבריאלי- נורי מכללת הדסה פרופ’ חבר 25.1.15
דלית יסעור- בורוכוביץ עמק יזרעאל פרופ’ חבר 25.1.15
מיכל טמיר שערי משפט פרופ’ חבר 2.4.15
שאול קמחי תל חי פרופ’ מן המניין 2.4.15
עודד פוצ’טר בית ברל פרופ’ חבר 2.4.15
יעל קשת גליל מערבי פרופ’ חבר 7.6.15
משה כהן אליה משפט ועסקים פרופ’ מן המניין 7.6.15
שחר אלדר קריית אונו פרופ’ חבר 7.6.15
יעד רותם משפט ועסקים פרופ’ חבר 3.9.15
ישראל לוסקי גליל מערבי פרופ’ מן המניין 3.9.15
נמרוד לוז גליל מערבי פרופ’ חבר 3.9.15
עידו פורת משפט ועסקים פרופ’ חבר 25.11.15
יובל אלבשן קרית אונו פרופ’ חבר מקצועי 25.11.15
יורם בלשר המרכז האקדמי פרס פרופ’ חבר מקצועי במסלול המקביל 3.2.16
ארז צפדיה המכללה האקדמי ספיר פרופ’ חבר 3.2.16
גילה שטופלר משפט ועסקים פרופ’ חבר 6.4.16
עירן הלפרין בינתחומי פרופ’ מן המניין 6.4.16
עומר דקל משפט ועסקים פרופ’ חבר 29.6.16
ענת פירסט נתניה פרופ’ מן המניין 29.6.16
יצחק כהן קרית אונו פרופ’ חבר 29.6.16
דנה גנאור שטרן אחוה פרופ’ חבר 19.9.16
חיים אבירם

 

אפרת נטר

אפשר בן זאב

נורית כרמי

אמנון להבי

כנרת

 

רופין

רופין

תל חי

המרכז הבינתחומי בהרצליה

פרופ’ מן המניין מקצועי במסלול המקביל

פרופ’ חבר

פרופ’ חבר

פרופ’ חבר

פרופ’ מן המניין

19.9.16

 

06.12.16

15.2.17

15.2.17

26.4.17

גילה חן המכללה האקדמית אשקלון פרופ’ חבר 22.4.18
יצחק אהרן המרכז האקדמי לב פרופ’ חבר 22.4.18
אורנה צ’שינסקי המכללה האקדמית עמק יזרעאל פרופ’ מן המניין 22.4.18
גלית עילם שמיר הקריה האקדמית אונו. פרופ’ חבר מקצועי במסלול המקביל 22.4.18
אסף מידני המכללה האקדמית תל אביב- יפו פרופ’ מן המניין 11.06.17
עמי שקד המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה פרופ’ חבר מקצועי מסלול המקביל 11.06.17
מרים גולן המכללה האקדמית לחברה ואומניות פרופ’ חבר מקצועי במסלול המקביל 11.06.17
רות פלאטו שנער המכללה האקדמית נתניה פרופ’ מן המניין 23.07.2017
מוחמד ותד המכללה האקדמית צפת פרופ’ חבר 23.07.2017
דן סגל המרכז הבינתחומי בהרצליה פרופ’ מן המניין 23.07.2017
יניב גרינשטיין המרכז הבינתחומי בהרצליה פרופ’ מן המניין 23.07.2017
גל רז המרכז למשפט ועסקים פרופ’ חבר 25.01.2018
גיא זיידמן המרכז הבינתחומי בהרצליה פרופ’  מן המניין 25.01.2018
קארין  עמית המרכז האקדמי רופין פרופ’ חבר 25.01.2018
אורנה בן נפתלי המסלול האקדמי של המכללה למינהל פרופ’ מן המניין 25.01.2018
משה שרעבי המכללה האקדמית עמק יזרעאל פרופ’ חבר 25.01.2018
דורון פרידמן המרכז הבינתחומי בהרצליה פרופ’ חבר 29.01.2018
איריס וילנאי המרכז האקדמי רופין פרופ’ חבר 29.01.2018
יהונתן גז המכללה האקדמית אחווה פרופ’ חבר 29.01.2018
דניאל צ’מנסקי המכללה האקדמית גליל מערבי פרופסור מן המניין 29.01.2018
אבי וינרוט המרכז האקדמי פרס פרופ’ חבר מקצועי במסלול המקביל 29.01.2018
ופא אליאס המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון פרופ’ חבר 24.06.2018
רונית אביצור חמיאל המכללה האקדמית תל אביב יפו פרופ’ מן המניין 24.06.2018
סוזי נבות המסלול האקדמי של המכללה למינהל פרופ’ מן המניין 24.06.2018