24/02/2015

המכללה האקדמית אורט הרמלין-הבהרות לסטודנטים – לחץ כאן

בעקבות שאלות של סטודנטים במכללה האקדמית אורט הרמלין, לאור החלטת ביהמ"ש ומתוך גישה של שקיפות והוגנות מול ציבור הסטודנטים,  מבקשת המל"ג להבהיר כי הדיון הנוכחי הוא אך ורק לגבי הארכת ההיתר של המוסד לפעול כמוסד להשכלה גבוהה, כאשר מוסד הפועל בהיתר בלבד אינו רשאי להעניק תארים אקדמיים לסטודנטים עם סיום לימודיהם.

כמו כן, ולפי החלטת ביהמ"ש לגבי תוקף ההיתר (מצ"ב), התבקשה המכללה להבהיר לתלמידיה, אשר נרשמו לסמסטר ב' של שנת לימודים זו, כי אין בהחלטה כדי להבטיח את המשך לימודיהם במכללה במהלך כל תקופת הסמסטר, והדבר תלוי בתוצאות העתירה.