14/09/2017

המל"ג אישרה: המכללה האקדמית לחברה ואמנויות תמוזג עם הקריה האקדמית אונו

המל"ג אישרה מתווה להעברת פעילות 'המכללה האקדמית לחברה ואמנויות' לקמפוס הקריה האקדמית אונו ואת מיזוגן של המכללות. על פי המתווה, המכללה האקדמית לחברה ואומנויות תסיים בשנת 2020 את פעילותה כמוסד להשכלה גבוהה, וזאת לאחר שכל הסטודנטים הלומדים בה כיום ואלו שיתקבלו באוקטובר 2017 (מחזור אחרון לרישום) יסיימו את לימודיהם.

 

המכללה האקדמית לחברה ואומנויות עוסקת בעיקר בטיפול באמצעות אומניות, הקמפוס שלה שוכן בנתניה ולומדים בה כ- 700 סטודנטים. יובהר כי כלל הסטודנטים שכבר לומדים במכללה האקדמית לחברה ואומנויות, או כאלו שירשמו לשנת הלימודים הקרובה,  יסיימו את לימודיהם תחת המכללה ולא יצטרכו לעבור למוסד אקדמי אחר.

במהלך שנה"ל תשע"ח, תפעל הקריה האקדמית אונו לקבלת אישור מהמל"ג לקיום תכניות הלימודים של המכללה האקדמית לחברה ואומנויות והסמכה להעניק בהן תואר מטעמה.

 

סיו"ר מל"ג, פרופ' אדו פרלמן הדגיש: המל"ג רואה לנגד עיניה את טובת האקדמיה והסטודנטים. בדיקות מקיפות שערכנו מצביעות על כך שהמיזוג ייטיב עם שני המוסדות ועם מערכת ההשכלה הגבוהה. אנו, כמובן נעקוב מקרוב אחר מהלך המיזוג לטובת הסטודנטים והסגל ונוודא שהמיזוג מתנהל בצורה המיטבית ובהתאם להנחיות".

 

יודגש כי בכפוף לאישור המל"ג, הקריה האקדמית אונו תוכל לרשום סטודנטים ולפתוח מחזורי לימודים שיחלו לימודיהם בקמפוס בנתניה, בתכניות הלימודים שתאושרנה לקריה האקדמית אונו, וזאת החל משנה"ל תשע"ט (אוקטובר 2018). בהמשך תכניות הלימוד יועברו לקמפוס האקדמי בקרית אונו.