19/01/2021

המל"ג בראשות היו"ר השר יואב גלנט אישרה לראשונה: האוניברסיטה הפתוחה תוכל להגיש בקשה לקיים לימודים לתואר שלישי – תואר דוקטור

האוניברסיטה הפתוחה תוכל להגיש לאישור המל"ג בקשה לקיים לימודים לתואר דוקטור PHD בחינוך – טכנולוגיות ומערכות למידה, זאת לאור ייחודיותה בפיתוח ובשימוש בטכנולוגיות למידה,  נושא שיש לו חשיבות רבה בעידן הנוכחי. לאחר שהבקשה תוגש היא תיבדק באמצעות ועדת מומחים בינלאומית.

מל"ג אישרה לראשונה לאוניברסיטה הפתוחה להגיש למל"ג תכנית לימודים  לתואר שלישי: דוקטור בחינוך – בתחום טכנולוגיות ומערכות למידה (Ph.D.).

בקשת האוניברסיטה הפתוחה להגיש את הבקשה אושרה ע"י המל"ג לאור עמידת המוסד בתנאי הסף שנקבעו בהחלטת המל"ג שעניינה הגשה ופתיחת תכניות לתואר שלישי (דוקטורט) בתחומים מוגדרים במוסדות להשכלה גבוהה להם אין אישור להעניק דוקטורט באופן עצמאי.

המל"ג אישרה את הגשת התוכנית, בין היתר, מכיוון שתחום הטכנולוגיות ומערכות הלמידה הוא תחום מתפתח בשנים האחרונות ויש לו חשיבות רבה בכלל, ובעידן הקורונה הנוכחי במיוחד בכל הנוגע ללמידה המקוונת. האוניברסיטה הפתוחה היא מוסד בעל מוניטין בפיתוח ובשימוש בטכנולוגיות למידה, ועל כן רואה המל"ג חשיבות בקיומה של תכנית מעין זו.

 האוניברסיטה הפתוחה  היא  מוסד ייחודי בנוף ההשכלה הגבוהה. היא הוקמה בשנת 1974 ובשנת 1980 קיבלה הכרה והסמכה להעניק תואר בוגר.

מראשית שנות ה-90 ועד לסוף העשור הראשון של שנות האלפיים גדל מספר הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה (בכל התארים) מכ-13,000 סטודנטים בשנה"ל תש"ן (1990)  ליותר מ-43,000 בתשס"ט (2009). בשנת תשנ"ז (1997)  נפתחה לראשונה באו"פ תכנית לימודים לתואר שני עם 120 סטודנטים שלמדו מדעי המחשב, וכיום לומדים באו"פ מעל ל – 2,000 סטודנטים במגוון תוכניות לתואר שני, כולל תוכנית לתואר שני ללא תזה ועם תזה בתחום טכנולוגיות ומערכות למידה.

נציין כי האישור שניתן למוסד הוא השלב הראשון בתהליך האקרדיטציה, במסגרתו ניתן אישור להגשת בקשה לקיים תכנית לימודים לתואר שלישי במוסד שאין לו הרשאה כזו, ובשלב הבא תיבדק הבקשה המפורטת שתוגש ע"י המוסד באמצעות ועדה בינלאומית של מומחים בתחום, שתתבקש לבחון, בין היתר, את יכולתו של המוסד לקיים תואר שלישי מבחינת החוזק האקדמי והמחקרי של התחום בו הוגשה התכנית.