הנגשת האקדמיה לחברה הערבית – כנס בשיתוף ון-ליר

ום העיון שערכה המועצה להשכלה גבוהה בנושא “פלורליזם ושוויון הזדמנויות בהשכלה גבוהה –  הנגשת האקדמיה לחברה הערבית”  התקיים ביום שני ו’ בשבט תשע”ה 26.01.15, במכון ון ליר, ירושלים, במעמד פרופ’ גבי מוצקין, יו”ר מכון ון-ליר ופרופ’ פייסל עזאיזה ס/יו”ר ות”ת

 

הזמנה לכנס

 

לינק למצגות הכנס:

גב’ מרב שביב// סמנכ”לית לתכנון ומדיניות ויו”ר הצוות המקצועי, ות”ת

ד”ר נאווה זוננשיין// מנהלת בית הספר לשלום, וואחאת אל־סלאם – נווה שלום

גב’ יעל מעיין// דוקטורנטית לסוציולוגיה, אוניברסיטת חיפה

ד”ר ח’אלד עראר// המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה ומכון מופ”ת

 

לינק לאתנחתא המוסיקלית:

“מקהלת קולות השלום”, מרכז קהילתי יהודי-ערבי, יפו