הנגשת האקדמיה לערבים, דרוזים וצ’רקסים – יום העיון הראשון

יום העיון שערכה המועצה להשכלה גבוהה בנושא “פלורליזם ושוויון הזדמנויות בהשכלה גבוהה – הנגשת האקדמיה לערבים, דרוזים וצ’רקסים בישראל”  התקיים ביום רביעי כ”ד באדר תשע”ג 6.3.2013, בכפר המכביה, רמת גן.

 

האירוע התקיים במעמד יו”ר ות”ת פרופ’ מנואל טרכטנברג, יו”ר תנועת “הכל חינוך” מר דב לאוטמן, יו”ר ועדת ההגוי להרחבת הנגישות לבני מיעוטים פרופ’ פייסל עזאיזה ומנכ”לית מל”ג/ות”ת דר’ אביטל שטיין.

 

לינק למצגות מיום העיון:

גב’ מרב שביב// סמנכ”לית לתכנון ומדיניות ויו”ר הצוות המקצועי, ות”ת

גברת רותם רולף// רכזת תחום תעסוקה, אגף תקציבים, משרד האוצר

מר איימן סייף// מנהל הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי, הדרוזי והצ’רקסי, משרד ראש הממשלה

מר עבדאללה חטיב// מנהל אגף חינוך במגזר הערבי, משרד החינוך

גב’  יעל קאהן- שרון// מנכ”לית “קו משווה”

דר’ צחי מילגרום// סגן נשיא וראש מינהל אקדמי, המכללה האקדמית הדסה בירושלים

גב’ שרה קציר// ראש היחידה לקידום סטודנטים, טכניון

דר’ עוואד אבו פריח// מנהל היחידה לקידום הסטודנטים הערבים וראש המגמה לביוטכנולוגיה, המכללה האקדמית ספיר.

 

נאומו של פרופ’ טרכטנברג