19/11/2017

הזמנת גופים העוסקים בקידום ההשכלה הגבוהה בקרב יוצאי אתיופיה להופיע בפני ועדת ההיגוי של ות"ת לנושא זה

המועצה להשכלה גבוהה רואה חשיבות רבה בתכניות אשר מעניקות לצעירים יוצאי אתיופיה את ההזדמנות להגיע לשערי ההשכלה גבוהה, לסיים תואר אקדמי, להשתלב בשוק התעסוקה ו/או להמשיך לתארים מתקדמים באקדמיה.

במסגרת התכנית הרב שנתית של המועצה להשכלה גבוהה, אשר החלה בשנה"ל תשע"ז, מונתה ועדת היגוי, בראשות פרופ' יוסי שיין ובהשתתפות אנשי אקדמיה ונציגי ציבור, לרבות מקרב יוצאי אתיופיה, לטובת גיבוש תכנית להנגשת ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה ומעקב אחר ביצועה.

כחלק מהשלמת גיבוש תכנית ההנגשה, לרבות בשלבים הטרום אקדמיים וכן במהלך התארים האקדמיים עצמם, אנו מבקשים בזאת להזמין גופים העוסקים בקידום ההשכלה הגבוהה בקרב יוצאי אתיופיה  והמעוניינים להופיע בפני ועדת ההיגוי של ות"ת, בישיבתה ביום 21.12.17, להציג את עשייתם, לשתף בתובנות ולהמליץ על דרכים לקידום הנושא.

גופים כאמור, המעוניינים להשתתף בישיבה זו, מתבקשים לעדכן אותנו עד ליום 07.12.17 בכתובת המייל הבאה: yosis@che.org.il  ולציין בקצרה את הנושאים שיוצגו.